VIDEO: Pogledajte kako Pelješki most izgleda iz zraka

Foto: Screenshot Youtube

Poduzeće Hrvatske ceste danas je na svom Youtube kanalu objavilo snimku Pelješkog mosta iz zraka.

Do završetka gradnje mosta još je preostalo godina i pol, a sredinom veljače gradnja je ušla u novu fazu – prvi stup u moru i onaj na kopnu u Komarnoj povezani su čeličnom rasponskom konstrukcijom dugom 52 metra i teškom gotovo 600 tona!

Pelješki most dio je velikog projekta cestovnog povezivanja južne Dalmacije s ostatkom hrvatske, a osim samog mosta grade se pristupne ceste i ceste na Pelješcu (tzv. stonska obilaznica).

Provedba projekta predviđena je u razdoblju od 2016. do 2022. godine tijekom kojih će biti izgrađeno sveukupno 32,53 km cesta s pripadajućim pratećim objektima (vijadukti, mostovi, tuneli, podvožnjaci, odmorišta, vodospreme i dr.)

Izgradnjom mosta Pelješac i cesta povećat će se stupanj usluge prometnog sustava i sigurnost prometa, omogućiti pristup krajnjem jugu za vrijeme jakih vjetrova kad je onemogućen zračni i pomorski promet, razina pouzdanosti u smislu opskrbe regije, smanjiti trajanje putovanja prema krajnjem jugu čime će se smanjiti utjecaj na okoliš.

Izgradnja se odvija u četiri faze: izgradnja mosta Pelješac (2,4 km), izgradnja pristupnih cesta na kopnu (2,14 km) i na Pelješcu (9,898 km), izgradnja stonske obilaznice 1. faza (poddionica Sparagovići / Zaradeže – Prapratno duljine 10,2 km) i izgradnja stonske obilaznice 2. faza (poddionica Prapratno – Doli duljine 7,89 km).