Vicevi – Sveučilište

vicevi

Filozofi

Na hodniku fakulteta sudare se profesor filozofije i student.
– Kolega, gledajte kuda hodate! – reče profesor.
– A vi hodajte kud gledate! – odgovori stundent.


Veterina
Student veterine na ispitu. Profesor mu pokaže napola pokriven kavez, vide se samo noge neke ptice.
– Koja je ovo ptica? – upita.
– Ne znam.
– Vaše ime?
Student podigne nogavice hlača i kaže:
– Pogodite!