VIC DANA: Vozač i svećenik

Na ulazu u Raj čekaju u redu jedan svećenik i jedan vozač autobusa. Sveti Petar propusti prvo vozača, a svećenika ostavi da malo čeka.
– Valjda sam ja zaslužniji!? – pobuni se svećenik.
– Ni govora – odgovori Sveti Petar. – Kad ti držiš propovijedi u crkvi, svi spavaju, a on kada vozi autobus, svi se mole Bogu.

VIC DANA: Istraga

VIC DANA: Sat

VIC DANA: Tko će to dočekati