VIC DANA: Vjenčanje preko Facebooka

Matičar: Pristaje li mladoženja promijeniti status veze u “oženjen”?
Mladoženja: Da!
Matičar: Pristaje li mlada promijeniti status veze u “udata”?
Mlada: Da!
Matičar: Molim kumove da lajkaju!