VIC DANA: Ušla mačka

Zvoni telefon u policijskoj stanici, javlja se dežurni: – Dobar dan, izvolite. – Brzo, pomozite mi! Ušla mi je mačka u kuću! – Nema razloga za paniku, gospođo. – Ma, kakva gospođa – ovdje papagaj! VIC DANA: Političar VIC DANA: Kad se ženi ne žuri VIC DANA: Dobra stara vremena