VIC DANA: U laboratoriju pomiješali nalaze

Zvoni telefon.
– Da, izvolite?
– Gospođu Perić, molim.
– Pri aparatu.
– Gospođo Perić, ja sam Dr. Ivić iz laboratorija. Kad je liječnik vašeg supruga poslao uzorke na analizu, stigli su istodobno i uzorci još jednog gospodina Perića i sad ne znamo koji se rezultati odnose na zdravstveno stanje vašeg supruga. Za reć’ pravo, rezultati su ili strašni ili grozni.
– Kako to mislite? – upita gospođa Perić.
– Evo, jedan gospodin Perić je pozitivan na AIDS, a drugi ima dokazanog Alzheimera. Nemamo načina utvrditi na koga se odnosi koji nalaz.
– Pa to je strašno. Možete li ponoviti testiranje?
– U principu da, ali HZZO ne plaća ponavljanje ovako skupih testova.
– Dobro, i što bih sad ja trebala učiniti?
– Iz HZZO-a su predložili da učinite sljedeće: odvezite supruga u centar grada i ostavite ga tamo. Ako se sam vrati kući, nemojte se s njim seksati!

VIC DANA: Kad prijateljica savjetuje

VIC DANA: Svi po dvije, a on samo jednu