VIC DANA: Štef apotekar

Seoski apotekar odlazi na sastanak kod načelnika općine. Na polasku veli Štefu praktikantu neka pripazi na ljekarnu. Kad se vratio pita Štefa je li netko dolazio u ljekarnu, a Štef veli:
– Je, došel je Joža sav šmrkav. Dal sam mu aspirin.
– Odlično si to napravil. A je još tko navratil.
– I poštar Ivek je bil tu. Nekaj je pojel i dobil vrućinu.
– Pa kaj si mu dal?
– Aspirin, normalno.
Apotekar, sav sretan što se Štef dobro snašao, pita je li nekoga zaboravio.
– Jesam! Bila ju tu i Mica, ona stara puca iz susedog sela. Došla je v apoteku, plače i veli, da već 3 meseca pimpeka ni vidla.
– I kaj si joj dal?
– Pa, kapi za oči!!!

VIC DANA: Prijateljice i prijatelji

VIC DANA: U birou za zapošljavanje

VIC DANA: Traže blagajnika

VIC DANA: Predavanje

VIC DANA: Štef apotekar