VIC DANA: Rodio se sin

Razgovaraju dvojica starijih muškaraca.
– Meni je, evo, 69 godina, a neki dan mi se rodio sin! Jel’da da je to čudo, al’ da je moguċe?
Drugi će na to:
– I meni se nešto slično dogodilo. Ja u šumi, kad preda me izađe medvjed. Što ċu, mislim si, ni puške ni kamena. Ma, rekoh, što zna medvjed što je puška, ja uperim u njega prst i kažem: “Bum, bum…” I medo padne mrtav!
– Pa mora da je još netko pucao.
– Pa to ti kažem!

VIC DANA: Završio u roku

VCIC DANA: Štef opal u bazen

NOSTALGIJA: Znate li zašto je Kinder Lada misteriozno nestala nakon raspada Jugoslavije?

VIC DANA: Mrkva, cikla i krumpir