VIC DANA: Računanje sa zečevima i mačkama

U školi učitelj pita učenika:
“Ako ti dam dva zeca, pa još dva zeca i još dva zeca, koliko ćeš imati zečeva?”
Učenik: “Sedam!”
Učitelj: “Ne, slušaj me pažljivo! Ako ti dam dva zeca, pa još dva zeca i još dva zeca, koliko ćeš imati zečeva?”
Učenik opet: “Sedam!”
Učitelj: “Dobro, da te pitam ovako: Ako ti dam dvije mačke, pa još dvije mačke i onda još dvije mačke. Koliko ćeš onda imati mačaka?”
Učenik: “Šest!”
Učitelj: “Doobro! A sad, ako ti dam dva zeca, pa još dva zeca i još dva zeca, koliko ćeš imati zečeva?”
Učenik: “Sedam!”
Učitelj: “Neee, kako možeš imati sedam zečeva?!”
Učenik: “Zato što kod kuće veći imam jednog zeca!”