VIC DANA: Podrška građana

Političar se obratio agenciji za ispitivanje javnog mišljenja:
– Imam osjećaj da bi 98 posti građana ove zemlje glasalo za mene. Možete li provesti anketu i to provjeriti?
Nakon dva tjedna dobio je izvješće u kojem stoji:
– Poštovani gospodine, anketirali smo 10.000 ljudi i svi pripadaju onom malom dijelu od dva posto građana koji su protiv vas.

 

VIC DANA: Nema sreće

 

VIC DANA: Nabrojite lijekove

 

VIC DANA: Opet zakasnio