VIC DANA: Dva puta dva

U školi pita učiteljica malog Ivicu:
– Koliko je dva puta dva?
– Pet – odgovori Ivica samouvjereno!
– Ivice, dva puta dva?
– Pet, učiteljice – uporno će on.
– Ali Ivice, dva puta dva?
– Ma, pet, je*em te gluhu!!!

 

VIC DANA: Mnogo psuje

 

VIC DANA: Doktor i policajac na mjestu nesreće

 

VIC DANA: Tko je najopasniji