VIC DANA: Bila je lijepa

Učiteljica: “Kad kažem da sam bila lijepa, to je prošlo vrijeme. Je li tako, Ivice?”
Ivica: “Da, učiteljice, tako je.”
Učiteljica: “Ali, ako kažem da sam lijepa, onda je to, Ivice, što ??!”
Ivica: “Onda je to šala, učiteljice!”