Uskoro novi natječaj za dodjelu subvencioniranih stambenih kredita

Foto: Pixabay

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavila je novi poziv bankama podnesu ponude za sklapanje ugovora o davanju subvencioniranih stambenih kredita.

“APN poziva sve kreditne institucije koje na području Republike Hrvatske mogu prema posebnom propisu obavljati poslove davanja kredita na tržištu da dostave ponudu za sklapanje ugovora s Republikom Hrvatskom, kojom ponudom se obvezuju odobravati subvencionirane stambene kredite i s tim u vezi obavljati poslove pod uvjetima i na način određen Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ili pod uvjetima koji su za korisnika kredita ili Republiku Hrvatsku povoljniji od uvjeta propisanih Zakonom”, stoji u pozivu objavljenom na stranicama APN-a.

Ovaj poziv je ujedno i prvi korak novog kruga dodjele subvencija za stambene kredite.

Rok za dostavljanje ponuda istječe 27. veljače 2020. godine u 16 sati, a već idućeg dana bit će održano javno otvaranje pristiglih ponuda.

“Početkom ožujka bit će objavljena lista kreditnih institucija s kojima će biti sklopljen ugovor te u koje će se građani moći prijaviti, kao i po kojim kamatama u kunama i eurima će se davati subvencionirani krediti”, stoji u objavi na stranici ministarstva.

Nakon toga bit će objavljen javnim poziv građanima da predaju zahtjeve za subvencionirane stambene kredite.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građanin s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija, koji u trenutku podnošenja zahtjeva kreditnoj instituciji nije stariji od 45 godina odnosno nije napunio 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.