Uredi za legalizaciju produžili radno vrijeme do 20 sati

legalizacijaJoš je malo vremena preostalo do krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih građevina. Kako bi svi građani mogli iskoristiti pravo na legalizaciju, odnosno kako bi uspjeli u zakonskom roku predati zahtjev za legalizaciju, infopult u prizemlju gradske uprave radit će produženo.

Ubuduće će se savjeti o potrebnoj dokumentaciji za legalizaciju objekta moći dobiti u vremenu od 8 do 20 sati, a isto takvo radno vrijeme imat će i pisarnica za predaju zahtjeva, koja je također smještena u prizemlju gradske uprave.

Osim što će građanima na raspolaganju biti službenici gradske uprave, sve informacije, ali i savjete kako legalizirati kuću ili stan, moći će dobiti na besplatan telefon 08001771.