U Zagrebu predstavljena znanstvena monografija “Stari mostovi i utvrde Mostara”

Foto: Mario Milošević

Povodom obilježavanja 120 godina osnutka Hrvatskog kulturnog društva Napredak i održavanja Glavne izvještajne skupštine Društva, sinoć, u petak, 25. studenoga 2022. godine u dvorani Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu predstavljena je znanstvena monografija “Stari mostovi i utvrde Mostara”, autora prof. dr. Ante Miloševića i prof. dr. Željka Pekovića.

Uz autore, knjigu su predstavili dr. sc. Mladen Ančić te putem video linka prof. dr. Danijel Džino, a na početku predstavljanja u ime organizatora sve prisutne pozdravio je dr. sc. Nikola Čiča, predsjednik HKD Napredak.

Prof. dr. Danijel Džino posebno je naglasio važnost ove knjige koja donosi najnovija saznanja o životu prije dolaska Turaka na prostoru Mostara koja su provedena arheološkim istraživanjima priliko obnove Starog mosta u Mostaru koji srušen tijekom rata u Bosni i Hercegovini 1993. godine.

“Postignuti rezultati prezentirani u knjizi imati dalekosežne posljedice za širu povijest prostora jadranskog zaleđa, povijest srednjovjekovnih Huma i Hercegovine, ali i lokalnu povijest prostora Mostarskog polja koja sada dobila potpuno novu, srednjovjekovnu dimenziju. Uz otkrivanje do sada nepoznate prošlosti, autori su uspjeli rekonstruirati povijesna događanja oko gradnje Hayreddinova mosta, kao i procese i tehnologije kojima je ovo graditeljsko remek – djelo ostvareno”, rekao je profesor Džino.

Prof. emeritus Mladen Ančić govorio je o važnosti arheoloških slojeva otkrivenih prilikom obnove Hajrudinova mosta, a čime je nedvojbeno potvrđen predosmanski urbanitet Mostara.

To dodatno potkrjepljuje i činjenica postojanja Franjevačkog samostana koji su se u srednjovjekovlju uvijek osnivali u urbanim središtima.

Prema njegovom mišljenju u smislu šireg društvenog značenja, autorski poduhvat Ante Miloševića i Željka Pekovića stavlja u istu ravan i dobiva istu važnost kao i pothvat fizičke obnove samoga mosta, jer kao što je fizička obnova objekta vratila prepoznatljivi lik grada, tako je djelo autorskog dvojca otvorila pogled na najdublje slojeve povijesti toga grada o kojima se dosad ništa nije znalo.

Znanstvena monografija “Stari mostovi i utvrde Mostara“ sigurno je najdetaljnija knjiga posvećena tom području jer objedinjuje ranija istraživanja s najnovijim arheološkim saznanjima prilikom obnove Starog mosta te po riječima profesora Džine, trebat će puno vremena da bi se prikupila neka nova saznanja koja bi iziskivala potrebu za nekom sličnom monografijom.

Alan Brau je govorio o konzervatorskim zahvatima na mostu metodom faksimilske rekonstrukcije koja se iznimno dozvoljena ako postoji dovoljan broj podataka za rekonstrukciju izvornog izgleda.

Po njegovom mišljnju, knjiga je udžbenik studentima za predmete zaštite spomenika kulture. Naglasio je da je obnovljeni most tek nakon obnove uvršten na Listu svjetske kulturne baštine.

Voditelj Press centra svečanosti otvorenja Starog mosta 2004. godine i moderator predstavljanja monografije Miroslav Landeka, iznio je podatak da je za praćenje svečanosti otvorenja bilo akreditirano oko 600 novinara, fotoreportera i snimatelja iz BiH, susjednih zemlja, Europe i svijeta, što samo po sebi govori koliki je bio interes za taj događaj i sam projekt obnove mosta, kao i kolika je to bila promidžba Mostara. Čak 28 TV kuća iz cijelog svijeta je preuzimalo signal PBS, a CNN je emitirao  reportažu iz Mostara u trajanju od deset minuta.

U glazbenom dijelu programa nastupila je sopranistica Sara Žuvela uz pratnju Darjane Blaće Šojat na glasoviru.