U službi čovjeka – Hrvatsko kulturno društvo Napredak

HKD Napredak
Foto: Press

Hrvatsko kulturno društvo Napredak je tijekom svoje časne i duge povijesti čuvalo i snažilo hrvatski kulturni i nacionalni identitet ali i surađivalo sa svim ljudima dobre volje, bilo koje narodnosti i konfesije

Piše: Prof. dr. sc. Dražen Vikić-Topić
Institut Ruđer Bošković, Zagreb i Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Član Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava, HAZU, Zagreb

Ususret izbornoj skupštini Hrvatskog kulturnog društva Napredak vrijedno se spomenuti povijesti i dostignuća ovog drevnog društva. HKD Napredak je započelo radom davne 1902. godine, dakle prije 117 godina, i od tada, uz prekid od 1949. do 1990. godine, djeluje u službi ne samo hrvatskog naroda nego i svih ljudi dobre volje. HKD Napredak je nastalo od “Hrvatskog potpornog društva za potrebe đaka srednjih i visokih škola iz Bosne i hercegovine” osnovanog u Mostaru 14. rujna 1902. godine i “Hrvatskog društva za namještanje djece u zanate i trgovinu” osnovanog 11. studenog 1902. godine u Sarajevu. Navedeno sarajevsko društvo je 1904. godine preimenovano u HKD Napredak. Budući da su sarajevsko društvo Napredak i društvo iz Mostara imali skoro identične ciljeve godine 1907. se ujedinjuju i djeluju pod imenom HKD Napredak. Od tada do danas sjedište HKD Napredak je u Sarajevu.

Do zabrane djelovanja HKD Napredak od strane komunističke vlasti 1949. godine društvo je stipendiralo i odškolovalo više od 16.000 đaka i studenata iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja. Stipendisti HKD Napredak su bili i naši nobelovci, književnik Ivo Andrić i kemičar Vladimir Prelog, zatim pjesnik Nikola Šop, slikari Gabrijel Jurkić, Ismet Mujezinović, Karlo Mijić kao mnoge druge poznate osobe iz kulturnog, znanstveno-obrazovnog i gospodarskog života. U nekim razdobljima svog stoljetnog djelovanja HKD Napredak je imalo čak 120 podružnica i povjerenstava u čak 440 gradova i sela u BiH, Hrvatskoj i inozemstvu.

Nakon četrdesetak godina zabrane djelovanja u rujnu 1990. godine je u Sarajevu održana Obnoviteljska skupština HKD Napredak na kojoj je za predsjednika društva aklamacijom izabran prof. dr. sc. Franjo Topić, koji dužnost predsjednika uspješno i časno obnaša i sada. Danas HKD Napredak ima 65 podružnica i povjerenstava u BiH, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Austriji, Njemačkoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a ime i znak HKD Napredak su zaštićeni u 14 zemalja. Od 1990. godine do danas HKD Napredak je podijelio preko 3000 stipendija za prediplomske, diplomske i doktorske studije u BiH i Hrvatskoj ali i stipendije za studijske boravke u inozemstvu.

Pored stipendiranja đaka i studenata HKD Napredak je od samih početaka razvijalo i nakladničku djelatnost. Tako je od 1908. do 1947. izlazio “Hrvatski narodni kalendar”, a nakon obnove Napretka od 1991. godine “kalendar” nastavlja izlaziti pod imenom “Hrvatski narodni godišnjak”. U godišnjaku se objavljuju informacije o različitim događanjima organiziranim od strane svih podružnica HKD Napredak, teme iz kulturno-umjetničkog života, literalna djela – pjesme i proza, povjesni i znanstveni osvrti, gospodarske i sportske vijesti iz domene djelovanja HKD Napredak.

Važno je napomenuti da su sva rukovodstva HKD Napredak od najranijih dana bila svjesna važnosti investiranja doniranih i priklupljnih sredstava budući da se jedino na takav način mogla održati kontinuiranost i sigurnost stipendiranja, izdavačka djelatnost i redovitost financiranja projekata i programa kulturno-umjentičkih, znanstvenih i sportskih događanja. Godine 1923. osnovana je “Napretkova zadruga” koja je do zabrane 1949. godine bila jedna od najvećih gospodarskih institucija na našim prostorima.

Već je 1934. Zadruga imala 13.000 članova od Zagreba do Splita, Čakovca i Zemuna. Temeljem odgovornog poslovanja i gospodaranja prikupljenim sredstvima HKD Napredak je 1913. godine izgradio Napretkovu palaču i đački dom Kralj Tomislav u Sarajevu. Kasnije su izgrađeni i đački dom Kralj Petar Svačić u Mostaru te Napretkov neboder u Zagrebu, kao i mnogi višenamjenski domovi u Tuzli, Zenici, Bugojnu, Travniku, Vitezu, Širokom Brijegu, Brčkom i Osijeku. U najboljim danima Napretka do njegove zabrane, godišnje se gradilo i do tisuću kvadratnih metara novih prostora. Treba naglasiti da je ukidanjem HKD Napredak 1949. godine, društvu oduzeta i sva pokretna i nepokretna imovina, te da je od obnove HKD Napredak 1990. godine do danas nažalost samo mali dio te imovine vraćen društvu.

Za vrijeme rata 1990-tih HKD Napredak je provodilo intenzivne humnitarne aktivnosti te je samo u Sarajevu društvo doniralo 436 tona hrane, a zajedno s Vrhbosanskom bogoslovijom podijelilo je još i 400.000 obroka.

Nemoguće je u kratkom članku navesti sva postignuća koje je ovo staro društvo hrvatskog naroda učinilo i čini još i danas, no spomenut ćemo da je od obnove društva 1990. do danas HKD Napredak realiziralo skoro deset tisuća događanja, projekata i programa i objavilo preko 600 knjiga. Samo prošle godine organizirano je 570 različitih manifestacija.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak je tijekom svoje časne i duge povijesti čuvalo i snažilo hrvatski kulturni i nacionalni identitet ali i surađivalo sa svim ljudima dobre volje, bilo koje narodnosti i konfesije. To je prepoznato u Europi i svijetu te je HKD Napredak postalo članom velikih europskih organizacija kao što su MCL (Italija) i EZA (EU).

Komentari