Tomašević zadovoljan odlukom Visokog upravnog suda: “Ona je poticaj da i dalje provodimo promjene!”

Foto: Screenshot Facebook

Na sjednici vijeća održanoj 20. svibnja 2024. godine, Visoki upravni sud utvrdio je da je model sakupljanja otpada u Zagrebu u potpunosti zakonit te da je odluka na kojoj se temelji u skladu sa zakonom.

Presuda Suda dolazi nakon što je nekoliko udruga i pojedinaca 2022. i 2023. godine Visokom upravnom sudu podnijelo zahtjev za ocjenu zakonitosti same odluke i novog modela sakupljanja i naplate odvoza otpada koji je u primjeni od 1. listopada 2022. godine, priopćio je danas Grad Zagreb.

“Pozdravljam odluku Visokog upravnog suda kao veliku i važnu pobjedu ove gradske uprave u nastojanjima da uvede red u sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu. Ona će nam biti poticaj da i nadalje provodimo promjene koje smo građanima obećali kad su nam dali povjerenje da upravljamo gradom”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnika Grada Zagreba, komentirajući odluku Suda.

Naime, ključni se dio presude Visokog upravnog suda odnosi na model sakupljanja otpada putem plavih ZG vrećica, za koji je sud presudio da je u potpunosti zakonit. Sud navodi da Grad Zagreb nije prekoračio svoje ovlasti nego je iskoristio svoju zakonsku ovlast i odabrao model za koji je smatrao da je najučinkovitiji za postizanje cilja koji se želio postići.

“Naš model sakupljanja otpada putem plavih ZG vrećica temelji se na europskom načelu “onečišćivač plaća”, mi smo to načelo ugradili u svoju Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i naravno da nam je drago da je to prepoznao i Visoki upravni sud. Taj model je brzo ispunio ciljeve gospodarenja otpadom te je u prvoj godini njegove primjene znatno povećano odvajanje otpada od strane građana, a količina miješanog komunalnog otpada koja se odlaže na odlagalištu smanjena je za čak jednu četvrtinu”, istaknuo je gradonačelnik Tomašević.

Sud je utvrdio ne samo da je model ZG vrećica koji je uveden u Zagrebu zakonit već i da je zakonito korištenje zajedničkih spremnika za otpad. Sud je stavio izvan snage samo nekoliko odredbi Odluke vezano za kolektivnu ugovornu kaznu koje su direktno prenesene iz Zakona, a koje su ukinute temeljem ranije presude Ustavnog suda, od 14. studenog prošle godine. Svojom je odlukom Ustavni sud tada osporio stavak 72. članka Zakona o gospodarenju otpadom koji je propisivao mogućnost kolektivnog kažnjavanja, te ustanovio kako se kažnjavati smiju samo pojedinci. Te odredbe Grad Zagreb nikad nije niti primjenjivao, pa njihovo ukidanje nema utjecaj na provođenje odluke o prikupljanju otpada.

Sud je podsjetio da je zakonodavac, poštujući Ustavom utvrđeni samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, model sakupljanja otpada prepustio odabiru jedinica lokalne samouprave kako bi svaka od njih, s obzirom na vlastite specifičnosti, odabrala onaj model koji, među ostalim, omogućava individualizaciju sustava sakupljanja komunalnog otpada u odnosu na svakog korisnika usluge, odnosno kako bi se odabrao model kojim se u najvećoj mogućoj mjeri ostvaruje načelo „onečišćivač plaća“.