Strategija za borbu protiv katastrofa: Hrvatska kupuje dva protupožarna zrakoplova i pet helikoptera

Kanader - Canadair
Foto: Pixabay

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović predstavio je na današnjoj, 159. sjednici Vlade Republike Hrvatske, nacrt Prijedloga Strategije upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine.

“Cilj nam je Republika Hrvatska otpornija na katastrofe, koji se planira postići kroz realizaciju, prije svega, smanjenja rizika, ali i povećanja spremnosti za upravljanje katastrofama”, rekao je Božinović.

Riječ je o prvom dokumentu koji predstavlja sveobuhvatan, jedinstven i proaktivan pristup upravljanju rizicima od katastrofa, usmjerava aktivnosti i ulaganja na području upravljanja rizicima, što podrazumijeva sve faze upravljanja rizicima od katastrofa, od prevencije, pripravnosti do odgovora na katastrofe.

Donošenje ove Strategije, kroz koji su planirana 82 projekta ukupne vrijednosti 13.627.711.496 kuna, dodatna je potvrda da Hrvatska već poduzima sve potrebne korake u cilju povećanja spremnosti i otpornosti na katastrofe, što uključuje i odgovornost upravljanja rizicima svakog pojedinca i doprinos koji smanjenju rizika od katastrofa daje svaki sektor svojim sustavnim ulaganjima.

“Svjedoci smo sve učestalijih i intenzivnijih pojava katastrofa u svijetu, kojih nije pošteđena ni Republika Hrvatska, a koje su primarno rezultat klimatskih promjena. Analize stručnjaka, pogotovo meteorologa, i njihove predikcije govore o trendu ekstremnih pojava razorne snage s velikim posljedicama po ljudske živote i materijalna dobra, koji nije kratkoročan i koji, nažalost, postaje naša realnost“, pojasnio je potpredsjednik Božinović nužnost donošenja ovog nacionalnog dokumenta, koji kao preduvjet predstavlja i ključni dokument za korištenje sredstava iz europskih fondova, programa i instrumenata u financijskom razdoblju 2021.-2027..

Strategija objedinjuje i određuje prioritetne aktivnosti za upravljanje rizicima od katastrofa, definirana ključna područja intervencije i izvore financiranja tih aktivnosti, te prati ukupna ulaganja u upravljanje rizicima, kao i njihov učinak.

Kroz planirane projektne aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova, planira se opremanje, osposobljavanje i poboljšanje pripravnosti i kapaciteta za odgovor u sustavu civilne zaštite uključujući izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i stavljanje u funkciju Nastavnog nacionalnog središta civilne zaštite (centralno u Jastrebarskom te ispostave u Divuljama i Bizovcu), Situacijskog središta za koordinaciju provedbe mjera civilne zaštite (u Zagrebu) i pet regionalnih centara civilne zaštite (u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu).

Također je u planu i nabava dva protupožarna zrakoplova putem rescEU Mehanizma unije za civilnu zaštitu te pet višenamjenskih modularno opremljenih helikoptera za pomoć osobama stradalim u nesrećama i katastrofama, kao i za brzi prijevoz timova za spašavanje na mjesto nesreće.

Izradu nacrta Strategije koordiniralo je Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova s institucijama nadležnima za upravljanje rizicima u okviru rada Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Platforma okuplja predstavnike relevantnih tijela državne uprave, ustanova te akademske zajednice, koji kroz rad Odbora i radnih tijela, iznose stavove, prijedloge i postignuća koji doprinose smanjenju rizika od katastrofa na svim područjima djelovanja.

U sklopu Strategije izrađen je i prvi Akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa, kao smjernica za provedbu Strategije do 2024. godine, a oba dokumenta dostupna su na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.