Što mislite koji je najsretniji grad na svijetu?

Rio-de-Janeiro

Kompanija ‘Gfk Custom Research’ provela je istraživanje o tome koji je grad na svijetu najsretniji.

Istraživanje je provedeno u formi ankete u kojoj je sudjelovalo 10.000 ljudi iz 29 zemalja, a na temelju temelju dobivenih rezultata sastavljena je lista 10 najsretnijih gradova na svijetu.

Prema tom istraživanju, najsretniji grad na svijetu je Rio de Jainero, drugi je Sydney, a treća Barcelona. A kompletna lista 10 najsretnijih gradova na svijetu izgleda ovako:

1. Rio de Janeiro
2. Sydney
3. Barcelona
4. Amsterdam
5. Melbourne
6. Madrid
7. San Francisco
8. Rim
9. Pariz
10. Buenos Aires