STIGLO UPOZORENJE: U Zagreba kvaliteta zraka vrlo loša, izdane su posebne upute za građane

Na službenoj stranici Grada Zagreba objavljeno je informacija da su mjerenja pokazala kako je indeks kvalitete zraka u Zagrebu loš ili vrlo loš.

U Informacijskom sustavu zaštite zraka (ISZZ), u 2020. su zabilježene visoke vrijednosti satnih koncentracija lebdećih čestica PM10 zbog čega je na određenim mjernim postajama, osobito na mjernoj postaji Zagreb-3, evidentirano prekoračenje propisane 24-satne granične vrijednosti od 50 µg/m3 , indeks kvalitete zraka loš ili vrlo loš, stoji u toj objavi.

Stoga su o trenutnim rezultatima mjerenja i stanju kvalitete zraka na području Grada Zagreba obaviješteni nadležni Gradski ured za zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar.

Slijedom te informacije, Štampar je objavio preporuke u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije.

Savjetuje se izbjegavanje dugotrajne i intenzivne tjelesne aktivnosti na otvorenom zraku, posebno uz prometnice za slijedeće skupine građana:
– djecu,
– trudnice,
– osobe starije životne dobi,
– osobe oboljele od kroničnih bolesti na razini dišnog i/ili srčano-krvožilnog sustava,
– osobe naručenog imunološkog odgovora i
– osobe koje konzumiraju duhan i duhanski srodne proizvode (pušači i pasivni pušači).

Savjetuje primjena propisanih lijekova za osobe s akutnim i kroničnim simptomima, te potražiti savjet liječnika primarne zdravstvene zaštite u slučaju pogoršanja ili produženog trajanja simptoma na razini dišnog ili srčano-krvožilnog sustava.

Također se savjetuje:
– izbjegavanje nepotrebne dodatne izloženosti respirabilnim česticama iz drugih izvora poput pušenja, korištenja kemikalija, ljepila, boja, lakova i sl.
– korištenje sredstava javnog gradskog prijevoza.
– izbjegavanje korištenja osobnih automobila i ostalih prijevoznih sredstava otvorenog tipa poput bicikala, skutera i dr. u području prometnica.
– izbjegavanje grijanja na kruta goriva.

Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar prati kvalitetu zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, odnosno koncentraciju sljedećih onečišćujućih tvari u zraku: dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), sumporov dioksid (SO2), i prizemni ozon (O3).

Više podataka o izmjerenim parametrima kvalitete zraka građani mogu naći na Web GIS aplikaciji Ekološka karta Grada Zagreba (https://ekokartazagreb.stampar.hr/).

Komentari