SDSS traži poštivanje prava koja su Srbima zajamčena Erdutskim sporazumom

SDSS-ov zastupnik Dragan Crnogorac zatražio je od saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina da Vladi preporuči mjere za ostvarivanje prava koja je srpskoj zajednici zajamčio Erdutski sporazum te Pismo namjere Vlade o završetku mirne reintegracije Podunavlja.dragan-crnogorac

Tim su dokumentima, podsjetio je Crnogorac, Srbima u Hrvatskoj zajamčena i mjesta pomoćnika ministara u ministarstvima znanosti, obrazovanja i sporta, unutarnjih poslova, pravosuđa i kulture. Zajamčena mjesta u ministarstvima Srbi su imali u svim proteklim mandatima Vlade, osim u mandatu aktualne vlade, ustvrdio je.

Tako misli i predsjednik Odbora Furio Radin, koji je predložio da Odbor donese zaključak kojim bi Vladu pozvao da osigura ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina, no budući da danas nije imao kvorum, o tom će se zaključku glasovati sutra.

Protiv donošenja takvoga zaključka bila je SDP-ova zastupnica Melita Mulić, koja je istaknula da je Sabor donio zakone koji puno šire definiraju prava pripadnika nacionalnih manjina od dokumenata na koje se poziva SDSS, a koje ona smatra zastarjelima.

“Ustavni sud jasno navodi da se poslije stupanja na snagu Ustavnoga zakona o pravima nacionalnih manjina postaje suvišno pozivati na druge dokumente. Trebao bi nam biti cilj da ne pravimo disktinkciju između manjina”, rekla je Melita Mulić.