SAMOBORČEK NA PRVOM MJESTU: Građani žele obnovu, evo što kaže struka

Samoborček
Samoborček

U sklopu projekta “Akupunktura grada”, koji ima za cilj kroz niz malih i preciznih intervencija u gradskim četvrtima poboljšati kvalitetu urbanog života, provedeno je istraživanja o tome koje intervencije u javnom prostoru žele građani Zgareba.

Najviše bodova među svim predloženim kvartovskim intervencijama osvojila je trasa Samoborčeka!

Kako u najnovijem broju piše Zagrebački list, u provedenoj studiji navedeno je čak 211 lokacija, koje su proizašle iz opsežnog terenskog istraživanja provedenog kako bi se odabrao “uži krug lokacija najpotrebnijih građanima”, a osim spomenute trase Samoborčeka, znatan interes građani su iskazali i za biciklističku magistralu, novi park Kozari put, prugu Dubrava i obnovu Susedgrada.

Govoreći o trasi Samoborčeka, arhitektica Kristina Careva, koautorica ovog projekta, u izjavi za Zagrebački list ističe kako je istraživanjem utvrđeno da je u pitanju “vrijedan i neiskorišten gradski prostor koji bi bilo najkvalitetnije provesti od prve stanice bivšeg Samoborčeka u sadašnjoj Adžijinoj ulici pa sve do Podsusedskog mosta”.

Na žalost mnogih nostalgičara, koji se nadaju da će se kad-tad ponovo voziti Samoborčekom, ekipa uključena u ovaj projekt predlaže drugačije rješenje. Spominju se biciklističke staze, kvartovski “zeleni džepovi” uz trasu, mali parkovi, dječja igrališta, korištenje postojećih željezničkih mostova, ali ne i obnova pruge i ponovo pokretanje legendarnog vlaka.

Što se tiče obnove same infrastrukture koja je činila nekadašnji Samoborček, spominje se jedino uređenje polazne stanice na Trešnjevci i moguće preseljenje Srebrne strijele ili nekog drugog prigradskog vlaka, koji bi funkcionirao kao spomenik Samoborčeku.