Roditelji se oslobađaju plaćanja participacije za sve dječje vrtiće u vlasništvu Grada Zagreba

Dječji vrtić
Ilustracija | Foto: Canva

Prije 15 dana, kada su zbog epidemije koronavirusa zatvorene škole i dječji vrtići, najavljeno je da će Grad Zagreb umanjiti iznos na uplatnicama za školsku prehranu i za participaciju koju roditelji plaćaju dječjim vrtićima.

Danas je gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uputio je u proceduru izmjenu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu prema kojoj se roditelji/skrbnici korisnici dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od 1. travnja 2020. u cijelosti oslobađaju plaćanja participacije u cijeni vrtića, objavljeno je na službenoj stranici Grada Zagreba.

Ta bi izmjena trebala biti na snazi sve do opoziva Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu Vlade RH.