REFORMA: Zagrebačka županija preuzima 159 djelatnika Ureda državne uprave

REFORMA: Zagrebačka županija preuzima 159 djelatnika Ureda državne uprave
Župa Stjepan Kožić i ministar uprave Ivan Malenica | Foto: Zagrebačka županija

Ministar uprave Ivan Malenica sa suradnicima posjetio je Zagrebačku županiju. Sa županom Stjepanom Kožićem, predsjednikom Županijske skupštine Damirom Mikuljanom i po ovlaštenju Vlade RH predstojnicom Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji Andreom Jurić održao je radni sastanak o povjeravanju poslova Ureda državne uprave Županiji.

Reforma državne uprave kojom će se ukinuti uredi državne uprave, a njihovi poslovi povjeriti županijama kreće od 1. siječnja 2020. godine, a trenutno su u tijeku pripreme, kako u resornom ministarstvu, tako i u svim županijama.

“Cilj je u dva tjedna obići sve županije i kvalitetno pripremiti ovu reformsku mjeru koja se provodi iz nacionalnog programa reformi Vlade RH, a radi se o povjeravanju poslova ureda državnih uprava županijama. Obim poslova koji je prethodio i koji nam slijedi je jako velik. Izmijenjen je Zakon o sustavu državne uprave koji je stupio na snagu 1. srpnja ove godine, a temeljem tog zakona mijenja se 66 posebnih zakona koja bi trebali stupiti na snagu 1. siječnja 2020. godine”, pojasnio je ministar Malenica, poručivši kako će korist predstojećih promjena najviše osjetiti građani koji će lakše ostvarivati određena prava.

“Zagrebačka županija je i do sada sve poslove koji su joj dodijeljeni odrađivala kvalitetno i učinkovito i tako će biti i nakon što preuzmemo poslove Ureda državne uprave. Čeka nas puno posla jer moramo donijeti niz internih akata, ali i odluka na Županijskoj skupštini”, rekao je župan Kožić.

To je potvrdio i predsjednik Županijske skupštine Damir Mikuljan koji je najavio da će se o ovoj reformi raspravljati na sjednici u prosincu, ali i da će sjednica biti održana 2. siječnja kako bi se stvorio okvir da se dodijeljeni poslovi mogu odvijati bez zaustavljanja.

“Pozdravljam ovu reformu jer cilj je približiti se građanima, a mi ćemo poduzeti sve radnje kako bi se poslovi kvalitetno povjerili županiji”, izjavila je po ovlaštenju Vlade RH predstojnica Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji Andrea Jurić.

Inače, temeljem ove reforme Zagrebačka županija preuzet će 159 djelatnika Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, ali se procjenjuje da će neki djelatnici koristiti mogućost odlaska u prijevremenu mirovinu. Sredstva za njihove plaće i otpremnine su osigurana u državnom proračunu.

Očekuje se kako će do 15. prosinca biti potpisan sporazum o povjeravanju poslova ureda državnih uprava između resornog ministra i svih župana.

Komentari