Raspisan natječaj za rekonstrukciju pruge Dugo Selo – Križevci

HŽ Infrastruktura je 15. listopada, objavila Poziv na nadmetanje za radove na rekonstrukciji i gradnji V. b koridora na dionici pruge Dugo Selo – Križevci.

zeljeznicka-pruga-630

Radi se o jednom od najvećih projekata gradnje i rekonstrukcije željezničke infrastrukture vrijednog 1,25 milijardi kuna za koji se apliciralo prema fondovima EU iz kojih će se sufinancirati 85 posto troškova, priopćeno je iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Na toj će se dionici rekonstruirati postojeći i izgraditi drugi kolosijek željezničke pruge na navedenoj dionici Dugo Selo – Križevci. Cilj projekta je modernizacija cijelog V.b željezničkog koridora od Rijeke preko Zagreba, Dugog Sela, Križevaca do Botova i državne granice. Provedba projekta izgradnje navedene dionice predviđena je za razdoblje od kolovoza 2014. do srpnja 2018. godine, a odvija se u okviru Operativnog programa za promet. Za dva tjedna 29. listopada, bit će objavljen i Poziv na nadmetanje za nadzor.

U okviru ovog projekta planirani su brojni radovi i aktivnosti:

• izmještanje svih postojećih instalacija (vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektroenergetskih i telekomunikacijskih vodova) te uklanjanje postojećih objekata;

• izgradnja drugoga kolosijeka dužine 38,2 km i rekonstrukciju postojećeg dužine cca 9 km;

• rekonstrukcija 3 postojeća kolodvora (Dugo Selo, Vrbovec i Križevci), zatim izgradnja novog kolodvora Gradec i 2 stajališta uz rekonstrukcije i uređenje postojećih kolodvorskih zgrada u kolodvorima Dugo Selo, Vrbovec i Križevci;

• izgradnja devijacije pruge od Dugog Sela za Novsku, odnosno za X.koridor, i to od kolodvora Dugo Selo do Ostrne u duljini 1,4 km;

• izgradnja 5 novih mostova i rekonstrukcija 7 postojećih;

• ukidanje ukupno 17 željezničko – cestovnih prijelaza i 2 pješačka prijelaza uz izgradnju 12 križanja izvan razine (11 nadvožnjaka i 1 podvožnjak) i 6 pothodnika, izgradnja cesta koje spajaju križanja izvan razine s postojećim cestovnim prometnicama,

• uređenje elemenata vanjske i unutarnje odvodnje na otvorenoj pruzi i kolodvorima te servisnim cestama i objektima;

• nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče, modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te ugradnju osiguranja ETCS-a razine 1;

• izgradnja cca 20 km zidova za zaštitu od buke te cca 25 km servisnih cesta.

Rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci osigurat će se putovanje vlakovima do 160 km/sat, povećat će se kapacitet i propusnost prometnog koridora i mogućnost preuzimanja vlakova duljine do 750 m. Značajno će se smanjiti vrijeme putovanja između Zagreba, Bjelovara, Koprivnice, Varaždina i Čakovca, a u konačnici, nakon završene modernizacije cijelog V.b koridora i putovanje od Rijeke preko Zagreba do Botova i državne granice.