Prosječna plaća u Hrvatskoj je 7 679 kuna, nominalno je viša nego lani, ali realno manja za 3,9 posto

Novac - kune
Foto: Pixabay

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2022. iznosila je 7 679 kuna, što je nominalno više za 1,4 posto, a realno za 1,3 posto u odnosu na srpanj 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2022. iznosila je 10 466 kuna, što je nominalno više za 1,6 posto, a realno za 1,5 posto u odnosu na srpanj 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2022. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 13 091 kune, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 4 928 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2022. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 18 727 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 6 336 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,9 posto, a realno je niža za 3,9 posto.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,9 posto, a realno je niža za 3,0 posto.

U kolovozu 2022. bila su prosječno 183 plaćena sata, što je u odnosu na srpanj 2022. više za 9,6 posto. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (193), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (169).

Medijalna neto plaća za kolovoz 2022. iznosila je 6 594 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 721 kunu.