Proračun za 2022. bit će veći nego za 2021., Tomašević objasnio na što će se to povećanje potrošiti

Foto: Facebook

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je objavio kratku analizu proračuna za 2022. godinu u kojoj je dao i usporedbu s proračunom za 2021.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Proračun Grada Zagreba za 2022. bit će usmjeren: stabilizaciji financija, intenziviranju obnove i realizaciji niza ciljeva zelenijeg i pravednijeg Zagreba.

Foto: Facebook

Kao što se vidi na slici, proračun za 2022. bit će veći nego 2021., upravo zato što ćemo intenzivirati obnovu i vraćati nagomilane dugove. Tako ćemo za otplatu dugova izdvojiti 700 milijuna kuna više nego 2021., a planiramo i suficit, odnosno višak prihoda u proračunu od 300 milijuna kuna, za pokrivanje akumuliranog manjka iz ranijih godina, kako bi skratili rokove plaćanja.

Istovremeno, iako je ukupni proračun zbog dugova i obnove veći, redovni rashodi će biti manji za oko 600 milijuna kuna ili 7%, pri čemu nismo štedjeli na socijalnim naknadama i transferima, niti na zdravstvu i obrazovanju.

Grad će tako za plaće rukovoditeljima u gradskoj upravi izdvojiti 34 milijuna kuna manje nego u 2021., na vijećničkim i drugim naknadama, npr. onima za članove upravnih vijeća, uštedjet ćemo dodatnih 30 milijuna kuna, na troškovima čuvanja gradske imovine više od 24 milijuna kuna, isto toliko i na drugim troškovima poput računalnih usluga, kao i 283 milijuna kuna na mjeri roditelj odgojitelj.

Među prioritetima razvojnih stavki proračuna tu je 287 milijuna kuna za poslijepotresnu obnovu škola, 90 milijuna kuna za denivelaciju na Slavonskoj, 67 milijuna kuna za izgradnju i otvaranje novih vrtića, te jači program stipendiranja, čiji će iznos u 2022. biti 48 milijuna kuna.

Iako je proračun za 2022. prije svega stabilizacijski, vidljivo je da se u njemu se nalaze i novi, razvojni projekti – o pojedinim stavkama i projektima za 2022. više ćemo govoriti u narednim tjednima.”

Komentari