Otvoreni su računi za donacije akcijama “Zajedno za Zagreb” i “Hrvatska protiv koronavirusa”

Otvoreni su računi za donacije akcijama "Zajedno za Zagreb" i "Hrvatska protiv koronavirusa"

Donesene su odluke kojima je omogućeno je da se putem računa Državnog proračuna Republike Hrvatske primaju donacije namijenjene za sanaciju posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici te za borbu protiv epidemije koronavirusa.

Sredstva se uplaćuju na zasebne račune Ministarstva financija otvorene kod Hrvatske narodne banke, a Ministarstvo financija je zaduženo za praćenje namjenskog trošenja sredstava.

Donacije za akciju “Hrvatska protiv koronavirusa”

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun: ​
HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske s pozivom na broj odobrenja: HR68  5380 – OIB uplatitelja

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):
Hrvatska narodna banka/ Croatian National Bank
Trg hrvatskih velikana 3/ Trg hrvatskih velikana 3
Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia
BIC (SWIFT) CODE BANKE: NBHRHR2XXX

Naziv i adresa primatelja plaćanja:
Ministarstvo financija Republike Hrvatske/ Ministry of Finance
Katančićeva 5/ Katančićeva 5
Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia
Broj računa/ Bank account number: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
Refernca plaćanja/ Remittance info – remarks: Croatia’s fight against COVID-19

Donacije za akciju „Zajedno za Zagreb“

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz Republike Hrvatske uplaćuju se na sljedeći račun: ​
HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske s pozivom na broj odobrenja: HR68  5371 – OIB uplatitelja.

Donacije financijskih sredstava za uplatitelje izvan Republike Hrvatske uplaćuju se na račun Ministarstva financija kod Hrvatske narodne banke (foreign payments instructions):
Hrvatska narodna banka/ Croatian National Bank
Trg hrvatskih velikana 3/ Trg hrvatskih velikana 3
Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia
BIC (SWIFT) CODE BANKE: NBHRHR2XXX

Naziv i adresa primatelja plaćanja:
Ministarstvo financija Republike Hrvatske/ Ministry of Finance
Katančićeva 5/ Katančićeva 5
Zagreb 10000, Hrvatska/ Zagreb 10000, Croatia
Broj računa/ Bank account number: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
Refernca plaćanja/ Remittance info – remarks: Together for Zagreb