OBNOVA ULAZI U ZAVRŠNU FAZU: Dio remetinečkog rotora od nedjelje u prometu

Rotor Remetinec - remetinečki rotor
Foto: Screenshot

Izgradnjom podvožnjaka, uređenjem prstena novog kružnog toka prometa te prilaznih rampi građevinski radovi na rotoru Remetinec ulaze u završnu fazu.

U ovom je trenutku potrebno izvršiti povezivanje Jadranskog mosta s prometnim površinama novog rotora zbog čega su tijekom listopada i studenog na snazi izmjene privremene regulacije prometa, pri čemu će se iskoristiti i dijelovi novog rotora za brže i sigurnije prometovanje.

Radovi će se provoditi u dvije faze, a u prvoj, koja će trajati od 20. listopada do 10. studenoga, pristupit će se uređenju zapadnog kolnika Jadranskog mosta. Zato se postojeće privremeno semaforizirano čvorište na Jadranskom mostu pomiče južnije.

Budući da će na raspolaganju biti istočni kolnik i manji dio zapadnog kolnika, doći će do preraspodjele trakova:

– od sjevera prema istoku se zadržava prometovanje u dva prometna traka, ali s razdvajanjem: jedan prometni trak na zapadnom kolniku, a drugi na istočnom; prolaskom semaforizirane točke oba traka nastavljaju prema jugu i susreću se na novom dijelu rotora,
– od istoka prema sjeveru ulazak na Jadranski most bit će reguliran prometnim znakom – trokutom „raskrižje s cestom koja ima prvenstvo prolaza“ (ulazak na most dosad je bio u režimu slobodnog toka).

Sljedeća kretanja su poboljšana ili nema promjene u odnosu na dosadašnje stanje:
– od zapada prema istoku vozila će se kretati novim dijelom rotora,
– od zapada prema sjeveru se zadržavaju dva prometna traka i postojeća regulacija semaforom,
– od sjevera prema zapadu vozila će, umjesto skretanja na privremenu prometnicu, produžiti ravno preko novog rotora na Jadransku aveniju,
– od istoka prema zapadu vozi se privremenom prometnicom.

Manje izmjene su i na raskrižju Jadranska avenija – Ulica Vice Vukova, gdje će se promijeniti smjerovi kretanja na prilaznim rampama. Svi prometni tokovi će biti kanalizirani i odvojeni bez kolizija, a zbog korištenja više prometnih površina propusna moć raskrižja bit će povećana.

Grafički prikaz možete nove regulacije prometa možete pogledati ovdje i ovdje.

U drugoj fazi, koja će trajati od 10. studenog do 1. prosinca, uređivat će se istočni kolnik i dio mosta.

Komentari