Objavljen Zapisnik o primopredaji vlasti u Zagrebu, sadrži gotovo 2.000 stranica!

Foto: Zagreb.hr

Nova Gradska uprava na internetskim stranicama Grada objavila je Zapisnik o primopredaji izvršnih ovlasti gradonačelnika Grada Zagreba između dotadašnje obnašateljice dužnosti gradonačelnika dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević i novoizabranog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, s popratnim izvješćima.

Zapisnik o primopredaji te popratna izvješća, bilancu, zapisnike i drugu popratnu dokumentaciju, što sadrži 1 931 stranicu, a koju su prilikom primopredaje izvršnih ovlasti predstavnici bivše Gradske uprave predali novoizabranom vodstvu, zainteresirana javnost sada može pregledati preuzimanjem sa službene stranice Grada.

Zapisnik o primopredaji sadrži:

1. Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga izvršne ovlasti u mandatu gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, dipl. polit. i zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, dr.sc. Jelene Pavičić Vukičević od 12. lipnja 2017. do 3. lipnja 2021.
2. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 1. siječnja do 27. veljače 2021. za gradonačelnika Milana Bandića
3. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za razdoblje od 28. veljače do 3. lipnja 2021. s prilozima (Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2020., Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za proračunsku godinu 2021., Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za proračunsku godinu 2021., Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2020.)
4. Pečat gradonačelnika Grada Zagreba (nije priložen)
5. Zapisnik o deponiranju potpisa Jelene Pavičić Vukičević kod javnog bilježnika
6. Potpisni karton osobe ovlaštene za zastupanje Jelene Pavičić Vukičević
7. Pregled ovlaštenika za potpisivanje naloga za plaćanje po svim računima otvorenim u ZABA
8. Bilancu Grada Zagreba za razdoblje od 1. siječnja do 30. svibnja 2021.
9. Preliminarni izvještaj o ostvarenju prihoda i primitaka, izvršenju rashoda i izdataka Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj-svibanj 2021.
10. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., izvješća o izvršenju programa javnih potreba po djelatnostima, izvješća o izvršenju programa radova, izvješća o izvršenju programa financiranja udruga po područjima te izvješća o izvršenju programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova u 2020.

Dokumentacija se može preuzeti na web stranicama Grada Zagreba.