NOVE MJERE STUPILE NA SNAGU: Evo što sve propisuju i na koga se odnose

koronavirus - maske
Foto: Pixabay

Zbog pogoršane epidemiološke situacije donesene su nove mjere kojima se, među ostalim, propisuje obaveza održavanja fizičku distancu od najmanje 1,5 metar.

Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu su:
– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je više od 50 osoba na jednom mjestu
– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 30 osoba;
– na pogrebima, posljednim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba;
– na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba;
– sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja;
– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22:00 sata, osim svadbenih svečanosti koje mogu trajati najdulje do 00:00 sata;
– okupljanja i svečanosti koje se održavaju u ugostiteljskim objektima mogu trajati najdulje do kraja radnog vremena tog ugostiteljskog objekta utvrđenog odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom se privremeno uređuje rad i ograničava radno vrijeme ugostiteljskih objekata i drugih pružatelja ugostiteljskih usluga;
– obveza dostavljanja obavijesti o održavanju javnih događanja, okupljanja i svečanosti na kojima se očekuje dolazak više od 30 osoba nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite;
– obveza vođenja pisane evidencije sudionika na svim javnim događanjima, okupljanjima i svečanostima na kojima je prisutno više od 15 osoba;
– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 00:00 sati do 6:00 sati;
– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar;
– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima.

Obavijest iz točke 8. dostavlja se putem elektroničke pošte županijskog centra 112 najkasnije 48 sati prije održavanja javnog događanja ili okupljanja, a obavezno sadrži: svrhu, mjesto, dan i vrijeme održavanja te podatke o kontakt osobi i navod o očekivanom broju sudioniku.

Evidenciju iz točke 9. organizatori javnih događanja ili okupljanja obavezni su čuvati najmanje 14 dana.

Ako se utvrdi da je netko od sudionika okupljanja zaražen virusom SARS-CoV-2, organizator okupljanja je obavezan u najkraćem roku, evidenciju iz točke 9., dostaviti teritorijalno nadležnoj službi civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite putem elektroničke pošte županijskog centra 112.

Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju od 14 dana.

Protuepidemijske mjere ne odnose se na:
– profesionalne umjetničke izvedbe i programe;
– kino projekcije;
– vjerske obrede;
– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima.

Poslodavci su obavezni zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah.

Daje se preporuka poslodavcima:
– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće;
– uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla;
– uvesti klizno radno vrijeme gdje je to moguće;
– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama gdje je to moguće;
– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru.

Kontrolu provedbe ove odluke i kontrolu pridržavanja preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provodit će službenici Ravnateljstva civilne zaštite, inspektori Državnog inspektorata, policijski službenici i stožeri civilne zaštite.