MOBILNA APLIKACIJA ‘mZIPP – Grad na dlanu’: Sve informacije o Zagrebu na jednom mjestu

mZIPP – Grad na dlanu
Foto: Printscreen

Zagrepčani i posjetitelji Zagreba dobivaju novu mogućnost za pribavljanje servisnih i drugih informacija o gradu Zagrebu.

Riječ je o mobilnoj aplikaciji mZIPP – Grad na dlanu koja, kako se navodi u njenom opisu, predstavlja izvor korisnih i zanimljivih podataka kojima raspolaže gradska uprava i Zagrebački Holding.

Aplikacija korisnicima omogućava brz i jednostavan pregled prostornih podataka Grada vezanih za njihovu trenutnu ili izabranu lokaciju – od adrese i kućnog broja do uknjiženih katastarskih podataka za pojedince čestice i njihove GUP namjene.

Aplikacija nudi i mogućnost pregleda svih podataka prema definiranim tematskim skupima poput Obrazovanja ili Zdravstva, omogućujući tako korisnicima da, primjerice, u jednom koraku dođu do pregleda svih dežurnih zdravstvenih ustanova u željenoj četvrti, uz brojeve telefona, informacije o radnom vremenu i području specijalizacije.

Aplikacija je namijenjena javnosti i sadrži službene podatke Grada Zagreba strukturirane u tematske grupe (Gradska uprava, Zdravstvo, Kultura itd.) čime se olakšava pretraživanje i pregled. Baza podataka se ažurira najnovijim podacima i prema potrebi nadopunjava novim slojevima dinamikom koja ovisi o zahtjevima gradskih upravnih tijela i gradskih trgovačkih društava, ali najmanje jednom godišnje.

Aplikacija mZIPP – Grad na dlanu je nastala u suradnji Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada koji je bio nadležan za prikupljanje, analizu i pripremu podataka, te APIS IT-a koji je bio zadužen za tehničku implementaciju aplikacije.