MORH NUDI STIPENDIJE! Studentima određenih struka isplaćivat će do 700 eura mjesečno!

Foto: MORH

Ministarstvo obrane RH raspisalo je javni poziv za dodjelu stipendija redovitim studentima iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Stipendije se dodjeljuju redovitim studentima na sveučilišnim ili stručnim studijima akreditiranim u znanstvenim poljima elektrotehnika, računarstvo, informacijsko-komunikacijske znanosti i drugim srodnim studijima iz područja informacijsko – komunikacijskih tehnologija u akademskoj godini 2024./2025., kako slijedi:

 • do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2025. godini
 • do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2026. godini
 • do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2027. godini
 • do 10 stipendija studentima koji studij završavaju u 2028. godini.

U skladu s odredbama Pravilnika o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju (Narodne novine, br. 50/23 i 55/24), Ministarstvo obrane osigurava mjesečnu stipendiju za vojne stipendiste – studente u sljedećim iznosima:

 • 1. godina studija – 300,00 eura
 • 2. godina studija – 400,00 eura
 • 3. godina studija – 500,00 eura
 • 4. godina studija – 600,00 eura
 • 5. godina studija – 700,00 eura.

Kandidati se mogu prijaviti za dodjelu stipendije tijekom redovitog sveučilišnog ili stručnog studija putem prijavnog obrasca za stipendiranje studenata koji se može preuzeti na stranici Ministarstva obrane.

Rok za podnošenje prijava je 31. listopada 2024.

Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj neprekidno najmanje jednu godinu do dana objave javnog poziva
 • redoviti studenti sveučilišnih ili stručnih studija iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija koji su sve godine studija upisali redovito bez ponavljanja godine
 • opći uspjeh najmanje 3,00 u zadnjoj godini obrazovanja
 • da nisu korisnici stipendije u svrhu zaposlenja kod drugog poslodavca
 • da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela navedena u članku 35. stavku 1. podstavku 2. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 50/16, 30/18,125/19, 155/23, 158/23 i 14/24).

Nakon podnošenja prijave, po pozivu Ministarstva obrane, kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog poziva upućuju se na zdravstvene preglede u Zavod za zrakoplovnu medicinu Zagreb ili u Zavod za pomorsku medicinu Split te na inicijalnu provjeru tjelesne spremnosti u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 37/24) propisanim za način i kriterije provedbe zdravstvenih pregleda kandidata za onu kategoriju vojnog osoblja za koju se prijavljuju.