Kakav bi trebao biti gradonačelnik Zagreba? Ako imate dobru ideju, i ako ste mladi, ovo je prilika za vas!

Kakav bi trebao biti gradonačelnik Zagreba? Ako imate dobru ideju, i ako ste mladi, ovo je prilika za vas!

Savjet mladih Grada Zagreba je danas u Centru za mlade po prvi put predstavio javni poziv za dodjelu priznanja “Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2019.”

Cilj ovog poziva i popratnog priznanja je promicanje i popularizacija aktivne participacije mladih u društvu te simboličko vrednovanje dosadašnjih aktivnosti mladih na području Grada Zagreba, ali i uvođenje novog koncepta nagrade mladim osobama između 15 i 30 godina starosti za dosadašnja postignuća u radu s mladima te idejna rješenja novih projekata za mlade u Gradu Zagrebu.

Zagrebačka županija
Foto: screenshot
Zagreb - panorama
Foto: Pixabay

Na predstavljanju su sudjelovali Gloria Gudelj kao zamjenica predsjednika Savjeta mladih, Karlo Vedak kao član Savjeta mladih, Milan Čolić kao izaslanik Gradonačelnika Grada Zagreba te Svjetlana Marijon kao voditeljica Centra za mlade Grada Zagreba.

Uz ispunjeni kandidacijski obrazac za dodjelu priznanja potrebno je priložiti i prijavnicu s naslovom „Prijavnica za kandidaturu“ koja treba sadržavati elemente kratkog životopisa, obrazloženja za prijavu i motivacijskog pisma kandidirane mlade osobe te motivacijski esej na temu „Da sam ja Gradonačelnik…“ ili „Da sam ja Gradonačelnica…“ koje u slobodnoj formi treba imati do 500 riječi, a kojim kandidirana mlada osoba mora istaknuti i obrazložiti barem dva projekta za mlade koje bi provela da je izabrana za Gradonačelnika/cu Grada Zagreba.

Sva potrebna dokumentacija, uz detaljne upute za prijavu, dostupna je na web stranici Grada Zagreba, a popunjene prijave i obrasce potrebno je poslati najkasnije do 13. rujna poštom na adresu: Savjet mladih Grada Zagreba, Gradski ured za sport i mlade, Ilica 25/I, s naznakom “Mladi Gradonačelnik Grada Zagreba 2019.” te mailom na [email protected]

O dodjeli priznanja odlučit će Savjet mladih Grada Zagreba, a priznanje će dodijeliti Gradonačelnik Grada Zagreba i predsjednik Savjeta mladih na svečanoj zajedničkoj sjednici Savjeta mladih i Gradonačelnika Grada Zagreba, koja će se održati u listopadu povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.