JOŠ JEDNA ODGODA: Sljemenska žičara ipak neće biti puštena u pogon 3. siječnja!

Sljemenska žičara
Foto: Zagreb.hr

Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obavijestio je javnost da sljemenska žičara ipak neće biti puštena u promet 3. siječnja, kako je bilo najavljeno.

Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Obavještavamo Vas da je na obavljenim tehničkim pregledima u svrhu ishođenja uporabnih dozvola od strane povjerenstva za tehnički pregled građevina zatražena dopuna dokumentacije od izvođača Doppelmayr, koji to još nisu dostavili te je u tijeku dostava tražene dokumentacije.

Trenutno izvođenje radova čeličnih ojačanja (koje izvodi tvrtka KFK) u svrhu jače veze zapadnog dijela Gornje postaje s istočnim betonskim dijelom, a u svrhu zadovoljenja potresne seizmičke otpornosti, izvode se sukladno izmjeni i dopuni glavnog projekta koji je sastavni dio Izmjene i dopune građevinske dozvole nadležnog tijela klasa: UP/I-361-03/20-001/360 od 25. studenog 2020. godine, kojom je investitoru Zagrebačkom električnom tramvaju d.o.o. iz Zagreba, dozvoljena izgradnja Gornje postaje žičare Sljeme, a sve sukladno izvješću o kontroli glavnog projekta ovlaštenog revidenta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive metalne konstrukcije.

Predmetne radove potrebno je izvesti prije izdavanja uporabne dozvole, a posljedica su manjkavosti prethodno isporučene dokumentacije (od tvrtke Elektroprojekt d.d.) u početku izgradnje koja nije bila u potpunosti razrađena te ju je bilo potrebno dopuniti, a sve u svrhu mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive čelične konstrukcije.

U tijeku su tehnički pregledi trafostanice Brestovac, Donje postaja, međupostaje Brestovac te Gornje postaje.

Članovi povjerenstva za tehničke preglede u skladu s zahtjevima svoje struke odobravaju izdavanje uporabnih dozvola.

S obzirom na sve navedeno, žičara neće moći započeti s radom 3. siječnja.”