HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV: U tijeku su dvije izložbe koje vrijedi pogledati!

Hrvatski državni arhiv - izložba
Foto: HDA

U Atriju Hrvatskoga državnog arhiva do 1. listopada 2017. mogu se pogledati dvije zanimljive izložbe.

Izložbom “200 godina katastra Franje I.” obilježava se 200 godina od objavljivanja stabilnog katastra 23. prosinca 1817. Kojom je započela stabilna katastarska izmjera u jadranskoj Hrvatskoj, 170 godina od početka i 140 godina od završetka stabilne katastarske izmjere u panonskoj Hrvatskoj (Hrvatska i Slavonija).

Car Franjo I. je u cijeloj Habsburškoj Monarhiji uveo stalni katastar radi pravednog i jednakog ubiranja zemljišnoga poreza. S obzirom na brojne današnje kontroverzije s katastrom i porezima sistematičnost iz tog doba doista je i danas impresivna.

Sačuvana katastarska baština svjedoči o iznimnom trudu velikoga broja civilnih i vojnih mjernika koji su terenskim radom detaljno snimili Istru, Dalmaciju, Hrvatsku i Slavoniju.

Izložba “Zemaljski arhivar Ivan Kukuljević Sakcinski” prati život i rad I. K. Sakcinskoga, hrvatskoga povjesničara, političara, književnika, zemaljskoga arhivara, jednoga od vođa ilirskoga pokreta čiji govori otkrivaju beskompromisno zalaganje za slobodu i samostalnost Hrvatske.

Na Kukuljevićev prijedlog Hrvatski Sabor 1847. Donosi zaključak o uvođenju hrvatskoga kao službenoga jezika.

Osim životopisa izložba prati njegovu djelatnost u politici i kulturi, aktivnosti na restituciji gradiva iz Budima i Pešte, rad na ustroju arhiva, prikupljanju arhivskoga gradiva i njegov doprinos egdotici.