Hrvatska nabavlja samohodne haubice 155 mm CAESAR, ugovor je već potpisan!

Hrvatska nabavlja samohodne haubice 155 mm CAESAR, ugovor je već potpisan!
Foto: MORH

U sklopu posjeta izaslanstva Ministarstva obrane, koje predvodi ravnatelj Uprave za materijalne resurse Ivica Grebenar, izložbi naoružanja i vojne opreme EUROSATORY, jučer je u Parizu potpisan Okvirni sporazum za pristupanje Republike Hrvatske programu zajedničke nabave samohodnih haubica 155 mm CAESAR, objavio je MORH.

Francuska Republika je ponudila Republici Hrvatskoj pristupanje programu zajedničke nabave samohodnih haubica 155 mm CAESAR. Zajednička nabava provodila bi se putem Francuske agencije za naoružanje (Direction générale de l’armement – DGA) jer je namjera Francuske Republike da navedena agencija provede ugovaranje, ne samo za Oružane snage Francuske Republike, već i u ime i za potrebe drugih zainteresiranih država.

Jedan od koraka u postupku zajedničke nabave je potpisivanje dokumenta Framework Arrangement (FA) koji predstavlja Okvirni sporazum između Francuske Republike (Lead Participant) i zainteresiranih država za kupnju (Buying Participant).

Framework Arrangement je neobvezujući dokument u formi okvirnog aranžmana/sporazuma kojim se definiraju pravni okviri i način suradnje između zemalja potpisnica u procesu zajedničke nabave samohodnih haubica 155 mm CAESAR i pripadajuće opreme. Samim potpisom Framework Arrangement-a ne preuzima se obveza nabave, nego tek eventualnim potpisivanjem dokumenta Acquisition Order (Nalog za nabavu) kojim država članica daje ovlaštenje vodećoj zemlji za provedbu nabave, u ime i za račun podnositelju naloga za nabavu.

Svaka zemlja sudionica u potpunosti financira svoje narudžbe iz svog nacionalnog proračuna i/ili uz potporu Europske unije kroz europske fondove sufinanciranja. Namjera je Francuske Republike da zajedno s potpisnicima Framework Arrangement-a aplicira za sredstva iz EU programa EDIRPA (European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act) kroz koji se može povući 10% do 15% ukupne procijenjene vrijednosti zajedničke nabave.