HAZU: U srijedu 25. znanstveni sastanak ‘Bolesti dojke’

U velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u organizaciji Odbora za tumore Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije i Klinike za onkologiju i nuklearnu medicinu Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, dana 23. rujna 2015. održat će se 25. znanstveni sastanak Bolesti dojke.
hazu-zgrada
Na skupu će sudjelovati pozvani predavači iz redova naših vodećih znanstvenika i stručnjaka s medicinskih fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. S obzirom da je riječ o jubilarnom 25. sastanku, sudionici će raspravljali o napretku u otkrivanju i liječenju raka dojke tijekom dvadesetpetogodišnjeg razdoblja u Hrvatskoj i u svijetu te o najnovijim spoznajama do kojih su došle znanost i praksa.

Skup će otvoriti predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić, a skupu će se potom obratiti tajnik Razreda za medicinske znanosti akademik Marko Pećina.

Vodeći znanstvenici i kliničari koji se bave bolestima dojke predstavit će postignuća u prevenciji, dijagnostici i liječenju raka dojke tijekom posljednjih 25 godina, kao i recentne spoznaje koje će tek ući u rutinsku kliničku praksu.

Tijekom svih godina održavanja skupa naglasak je bio na aktualnim temama, novostima u svim aspektima disciplina koje se bave bolestima dojke, uz često intrigantne teme i iskorak prema novim spoznajama, poput novih tehnologija u liječenju, novih tehnika, pristupa i smjernica. Uz pogled prema naprijed, kritički su preispitivani naizgled uhodani i uvriježeni načini dijagnostike i liječenja, a sve na temelju novih spoznaja u medicini.

Napretkom tijekom 25 godina također je ustanovljeno da rak dojke nije jedinstveni tumor, već postoje pojedini podtipovi, te se vidi postupni pomak prema ciljanom liječenju koje je danas temeljni terapijski pristup u ovih bolesnica. Sve navedeno dovelo je do personaliziranog, sistematičnog pristupa bolesnici, s uključenjem svih relevantnih struka.

Rak dojke najčešći je zloćudni tumor u ženskoj populaciji, kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju. Bio je jedan od vodećih zdravstvenih problema u svijetu u 20. stoljeću, a prema realnim epidemiološkim predviđanjima obilježit će i 21. stoljeće. Od raka dojke u Hrvatskoj oboli jedna od 9,5 žena, a u razvijenim zapadnoeuropskim zemljama i SAD-u jedna od osam žena. Iako se u današnje vrijeme karcinom raka dojke sve ranije otkriva zbog korištenja suvremenih terapijskih postupaka, rak dojke još je uvijek kod velikog broja žena fatalna bolest. Stoga je razumljiv velik interes, kako znanstvenih krugova tako i opće populacije, za ranu detekciju osoba visokorizičnih za rak dojke, s ciljem što ranijeg otkrivanja bolesti i posljedično bolje stope izlječenja i preživljenja.

Akademijin skup o bolestima dojke u posljednjih četvrt stoljeća postao je jedan od najbolje organiziranih i vođenih stručno-znanstvenih skupova, a pritom treba istaknuti zasluge akademika Ivana Prpića koji je skup pokrenuo te pod čijim se vodstvom održava ovaj tradicionalni skup. Tijekom vremena skup je postao glavni forum za onkologiju dojke zbog svoje prepoznatljivosti, korisnosti, dobre pripreme te obrade aktualnih i modernih tema.

Svi radovi koji budu predstavljeni na 25. znanstvenom sastanku Bolesti dojke objavljeni su u posebnom zborniku.