HAZU: Predstavljena nakladnička djelatnost u 2018., ukupno 94 sveska raznih publikacija

HAZU: Predstavljena nakladnička djelatnost u 2018., ukupno 94 sveska raznih publikacija
Foto: HAZU

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti predstavila je u ponedjeljak svoju nakladničku djelatnost u 2018. Akademija je lani objavila 94 sveska raznih publikacija: 25 knjiga, 20 zbornika radova, 34 sveska časopisa, 10 kataloga izložbi, 2 knjige sažetaka, 2 spomenice preminulim akademicima i 1 partituru.

Od navedenih izdanja, 78 svezaka Akademija je objavila kao izvršni izdavač, a 16 sveska kao suizdavač. Potporom Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti objavljeno je 72 publikacija, a među njima je 9 Akademijinih izdanja. Članovi HAZU izvan Akademije objavili su još 56 knjiga, tako da je zahvaljujući Akademiji i njezinim članovima u 2018. objavljeno ukupno 213 publikacija.

Predsjednik HAZU akademik Velimir Neidhardt kazao je da je Akademiji drago što svake godine može održati tradiciju predstavljanja svoje nakladničke djelatnosti u protekloj godini, iako se čini da suvremeno doba nadrasta knjige. Iznio je podatke prema kojima je Akademija od svog osnutka 1861. do danas objavila 6433 naslova, a najavio je i predstojeće događaje u HAZU – proslavu Dana Hrvatske akademije 29. travnja kada će se dodijeliti i Nagrade HAZU, proslavu stote godišnjice osnutka Akademijinog Umjetničkog razreda te stote godišnjice prijenosa posmrtnih ostataka Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana iz Bečkog Novog Mjesta u Zagreb kada su, prije pokopa u katedrali, bili izloženi na drugom katu Akademijine palače.

Opširnije je o nakladničkoj djelatnosti HAZU govorio glavni tajnik akademik Dario Vrenetar koji je od publikacija posebno istaknuo Ljetopis HAZU koji donosi pregled Akademijine aktivnosti u protekloj godini te Glasnik HAZU objavljen u tiskanom i elektroničkom obliku. Spomenuo je da su 94 Akademijine publikacije izdane lani tiskane u ukupno 35.040 primjeraka te imaju ukupno 23.370 stranica, prosječno 248 po naslovu. Ukupno 1972 naslova dostupno je javnosti putem Akademijine digitalne zbirke DIZbi.

O nakladničkoj djelatnosti pojedinih Akademijinih razreda govorili su njihovi tajnici, odnosno predstavnici. Akademik Gordan Družić tajnik Razreda za društvene znanosti, kazao je da taj Razred prednjači po nakladničkoj djelatnosti jer je lani objavio deset knjiga i 26 zbornika. Akademik Goran Pichler, tajnik Razreda za matematičke, fizičke i kemijske znanosti, istaknuo je knjigu o matematičaru Vladimiru Varićaku te zbornik radova s okruglom stola Koja znanja industrija očekujeod diplomiranih studenata kemije/primijenjene kemije/kemijske tehnologije. Tajnik Razreda za prirodne znanosti akademik Ferdo Bašić spomenuo je znanstveni časopis Collegium antropologicum, godišnjak Zavoda za ornitologiju HAZU Larus te radove pojedinih Akademijinih zavoda u drugim gradovima. Akademkinja Vida Demarin, tajnica Razreda za medicinske znanosti, istaknula je zbornik radova sa znanstvenog sastanka Bolesti dojke koji je lani održan po 28. put, te knjige Klinička onkologija čiji je suautor akademik Zvonko Kusić i Bolesti koje su mijenjale svijet akademika Željka Cvetnića.

Akademik Darko Novaković, tajnik Razreda za filološke znanosti, istaknuo je časopis Filologija i Hrvatski dijalektološki zbornik, kao i knjige akademika Josipa Bratulića i akademika Stjepana Damjanovića. Potpredsjednik HAZU akademik Frano Parać predstavio je nakladničku djelatnost Razreda za književnost, istaknuvši posebno književni časopis Forum, te zbornike s dana hvarskog kazališta i Krležinih dana u Osijeku.

Predstavnik Razreda za likovne umjetnosti akademik Vladimir Marković spomenuo je časopis Art bulletin koji izlazi već 66 godina te kataloge izložbi akademika Zlatka Kesera i Vitolda Košira koji su na natječaju Hrvatska lijepa knjiga izabrani među 25 knjiga koje će predstavljati Hrvatsku na književnim sajmovima u Leipzigu i Frankfurtu. Istaknuoje i knjige Susreti i sjećanja akademkinje Vere Horvat Pintarić, Hrvatski muzej arhitekture, Strossmayerova zbirka starih majstora i Zagrebačka serigrafija. Tajnik Razreda za glazbenu umjetnost i muzikologiju akademik Stanislav Tuksar spomenuo je hrvatski muzikološki zbornik Arti musices te međunarodni časopis International review of the aesthetics and sociology u čijem lanjskom broju su, kako je kazao, zastupljeni autori sa svih pet kontinenata.

Akademik Ignac Lovrek, tajnik Razreda za tehničke znanosti, istaknuo je važnost rada na objavi Tehničke ekciklopedije, a spomenuo je i knjigu o djelovanju Znanstvenog vijeća za naftu i plin HAZU, osnovanog 1969. te knjige izdane u nakladi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku.