Gradu Zagrebu 3,6 milijuna “europskih” kuna za poticanje odgovornog postupanja s otpadom

Odvajanje otpada - Zbrinjavanje otpada
Foto: Pixabay.com

Gradu Zagrebu odobrena su sredstva u iznosu od 3.600.000,00 kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije za financiranje projekta “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” kojim se potiče održivo gospodarenje otpadom.

Projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” prijavljen je i odobren za sufinanciranje u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom”, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prihvatljivog u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020.

Cilj projekta je educirati i informirati građane na području Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom te raditi na povećanju svijesti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe.

Planirano je da se projekt provodi od veljače 2019. do kolovoza 2020. godine, a njegova ukupna vrijednost je 4.945.708,54 kune.

Komentari