Gradska plinara Zagreb Opskrba podnijela je tužbu protiv HERA-e

Gradska plinara Zagreb
Foto: ZG express

Gradska plinara Zagreb Opskrba (GPZO) podnijela je tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv odluke Hrvatske regulatorne energetske agencije (HERA) od 29. svibnja 2024. godine o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Gradska plinara Zagreb (GPZ) za razdoblje od 1. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027. godine.

Upravni spor pokrenut je budući da na odluku HERA-e koja je donesena 29. svibnja ne postoji mogućnost žalbe.

U svojoj tužbi GPZO ističe niz argumenata koji upućuju na to da je natječaj proveden nezakonito i da treba biti poništen, od kojih ovdje izdvajamo samo neke.

Prije svega, GPZO argumentira kako je Zakonom o tržištu plina propisano da je kriterij za odabir tehnička i stručna sposobnost ponuditelja za obavljanje opskrbe u obvezi javne usluge, dok HERA u natječaju uopće nije propisala da su energetski subjekti, koji daju ponudu za opskrbljivača u obvezi javne usluge, dužni dostaviti dokaz da imaju sklopljen odgovarajući pravni posao o opskrbi plinom s drugim sudionikom na tržištu plina.

U pogledu financijske sposobnosti, HERA je kao dokaz tražila samo neobvezujuća pisma namjere poslovne banke ili osnivača, koja sama po sebi nemaju nikakvu pravnu važnost, odnosno ne mogu biti relevantan dokaz da je ponuditelj zaista financijski sposoban.

HERA je svoj natječaj na svojim stranicama objavila 16. svibnja s rokom do 24. svibnja no prema Zakonu (članak 61., stavak 2.) obavijest o natječaju se mora objaviti u Narodnim novinama, a to se dogodilo tek na zadnji dan natječaja i otvaranja ponuda tj. 24. svibnja.

U istom članku Zakona je propisano i da se obavijest o natječaju mora objaviti i u Službenom listu Europske Unije, a HERA je propustila to napraviti čime su opskrbljivači dovedeni u nepovoljniji položaj.

Također, Zakonom je u članku 62. propisan uvjet da za energetskog subjekta nikada nije pokrenut postupak privremenog oduzimanja dozvole, dok je HERA u natječaju sasvim proizvoljno taj rok, protivno zakonskim odredbama, skratila na zadnjih 5 godina od trenutka pokretanja natječaja.

“S obzirom na navedeno, GPZO očekuje da će Upravni sud donijeti presudu u korist tvrtke i poništiti natječaj koji je proveden nezakonito”, stoji u priopćenju koje je objavio Grad Zagreb.