Grad Zagreb se oglasio o maketama rotora Remetinec koje će stajati 227.000 kuna

VIDEO: Pogledajte kako će izgledati remetinečki rotor nakon rekonstrukcije
Foto: screenshot/Youtube

Grad Zagreb priopćenjem se oglasio o medijskim napisima da je gradonačelnik Milan Bandić naručio izradu maketa rotora Remetinec koja će stajati 227.000 kuna.

U priopćenju se ističe da se radi “o EU financiranome projektu pa je Grad Zagreb dužan osigurati vidljivost i promidžbu”.

U nastavku pročitajte kompletno priopćenje:

“Neki su portali ovih dana objavili ‘vijest’ o tome kako je ‘gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić naručio izradu makete rotora Remetinec’ za 227.500,00 kuna od tvrtke Link EOP d.o.o. s kojom je u tu svrhu sklopio ugovor, ocjenjujući to kao nepotreban trošak.

Potaknuti nizom pogrešnih zaključaka te selektivnih i zlonamjerno tumačenih činjenica što ih prenose neki elektronički mediji, javnost želimo obavijestiti o činjenicama vezanim uz predmetni ugovor, a na koji se spomenuti portali pozivaju.

Kako je već poznato, projekt Rekonstrukcije Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik – rotor Remetinec, vrijedan je 331.651.787,38 kuna, a najvećim dijelom se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (272.813.628,39 kuna) te iz Državnog proračuna (48.143.581,48 kuna).

Dakle, radi se o EU financiranome projektu pa je kao korisnik bespovratnih sredstava Grad Zagreb dužan osigurati vidljivost i promidžbu. Naime, za svaki EU financirani projekt korisnici sredstava su dužni osigurati vidljivost i promidžbu projekta privremeno (tijekom trajanja projekta) i trajno (po završetku projekta) kako bi se istaknulo da je projekt financiran upravo iz EU izvora. Promidžba te vidljivost projekta se osigurava raznim aktivnostima i na razne načine, od postavljanja tematskih ploča, oznaka i plakata, tiskanja letaka i drugih materijala, organiziranja konferencija, snimanja televizijskih i radijskih spotova i sl., a provode se ovisno o vrsti, opsegu i sadržaju projekta te o njegovim specifičnostima i o mnogim drugim aspektima. Ove aktivnosti su obvezni element svakog EU financiranog projekta.

Kako se radi o velikome infrastrukturnom projektu financiranu iz EU sredstava, najvećem do sada u Zagrebu, ali i jednome od najvećih u Republici Hrvatskoj, vidljivost i promidžba projekta planira se provesti kroz niz aktivnosti. Jedna od njih, kojima se planira osigurati trajna vidljivost projekta (i nakon njegova završetka) su i predmetne makete, odnosno prikaz projekta u umanjenom mjerilu, njih ukupno tri u okviru spomenutog iznosa troška od 227.500,00 kuna. Makete će na sebi imati oznake vidljivosti izvora financiranja te će biti postavljene na različitim lokacijama Gradske uprave.

Osim navedenog, provest će se niz drugih promidžbenih aktivnosti te će se javnost kontinuirano informirati jer je Grad Zagreb, ponavljamo, kao korisnik bespovratnih sredstava to dužan činiti.”