Grad Zagreb krenuo u veliku akciju uklanjanja grafita, prve na redu su Zakmardijeve stube

Foto: Zagreb.hr

Prvi grafiti uklonjeni su danas sa Zakmardijevih stuba, u sklopu akcije čišćenja centra Zagreba od grafita.

To je ujedno i početak primjene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštiti objekata od grafita, koju je Gradska skupština donijela 8. rujna 2022., objavio je Grad Zagreb.

“Krenuli smo sa Zakmardijevim stubama, a sljedeća lokacija je Vodnikova ulica“, rekao je predsjednik Povjerenstva Grada Zagreba za zaštitu objekata od grafita Tihomir Milovac te najavio da nakon Vodnikove slijedi čišćenje oba Zelena vala (Hebrangove i Boškovićeve te Baruna Trenka i Hatzove).

Milovac je objasnio kako će Grad Zagreb, zahvaljujući novoj Odluci, financirati uklanjanje grafita u povijesnoj jezgri u stopostotnom iznosu, a planira se osigurati i veći iznos za tu namjenu u proračunu za sljedeću godinu.

Suvlasnici privatnih zgrada pozivaju se na uklanjanje grafita sa svojih pročelja, a nakon radova potrebno je podnijeti Zahtjev Gradu Zagrebu za povrat plaćenih sredstava.

Potrebno je naglasiti da će Grad i dalje podupirati ulične umjetnike koji zatraže dozvolu za oslikavanje murala na određenim površinama, naravno ukoliko zadovoljavaju sve kriterije. Razmišlja se i o određivanju jedinstvenog prostora koji bi bio, kako je Milovac rekao, “permanentni festival muralista“.

Također, predsjednik Povjerenstva je apelirao na policiju prilikom evidentiranja počinitelja, a posebice na roditelje i škole da educiraju djecu o problemu uništavanja javne i privatne imovine grafitiranjem.

Uklanjanje grafita sa Zakmardijevih stuba trajat će 15-ak dana, ovisno o vremenskim prilikama. Cijena radova iznosi 78.000 kn bez PDV-a, a radove izvodi GSKG putem ovlaštene tvrtke.