Fina: Najviše blokiranih je u Zagrebu, najveće pojedinačne dugove imaju građani Velike Gorice

Fina: Najviše blokiranih je u Zagrebu, najveće pojedinačne dugove imaju građani Velike Gorice
Foto: Pixabay

Prema podacima koje je obradila Fina, 30. lipnja u blokadi su bila 256.322 građana Republike Hrvatske s ukupnim dugom 16,64 milijarde kuna. Krajem 2018. godine u blokadi je bio 264.751 građanin, a dug je iznosio 17,62 milijarde kuna.

Analiza dospjelih neizvršenih financijskih obveza građana pokazuje da je najviše dužnika u Gradu Zagrebu. U blokadi je 53.045 Zagrepčana, a njihov ukupni dug iznosi 4,82 milijarde kuna.

U odnosu na ukupan broj stanovnika županije, najviše je blokiranih građana u Sisačko-moslavačkoj (7,40%), Koprivničko-križevačkoj (6,88%) i Virovitičko-podravskoj županiji (6,82%).

U odnosu na broj radno sposobnog stanovništva, najviše je blokiranih građana također u Sisačko-moslavačkoj (11,22%), Koprivničko-križevačkoj (10,34%) i Virovitičko-podravskoj županiji (10,18%), a prema istom kriteriju slijede Bjelovarsko-bilogorska županija (10,12%), Grad Zagreb (9,87%) te Zagrebačka (9,47%), Osječko-baranjska (9,36%), Vukovarsko-srijemska (9,14%) i Brodsko-posavska županija (9,09%).

Prema broju blokiranih građana u odnosu na broj stanovnika, izdvajaju se Sisak s 8,65%, Čakovec s 8,42%, Križevci sa 7,78%, Petrinja sa 7,66%, Bjelovar sa 7,17% i Zaprešić sa 7,12% blokiranih građana.

Prema prosječnom iznosu duga, na vrhu ljestvice su blokirani građani Velike Gorice, čiji prosječan dug iznosi 168 tisuća kn, slijede ih građani Našica s dugom od 104 tisuće kn i građani Poreča s dugom od 101 tisuću kn, dok su blokirani građani u preostala 22 grada s rang liste, u prosjeku dužni od 46 tisuća kn (blokirani građani Siska) do 95 tisuća kn (blokirani građani Varaždina).