EVO KAKO TO RADE AUSTRIJANCI: Grad Beč predstavio plan uštede energije za nadolazeću zimu

Primjer energetski učinkovitog projekta – hidroelektrana Nussdorf | Foto::
© Stadt Wien/C. Fürthner

Austrijska prijestolnica već se tjednima intenzivno priprema za nadolazeću zimu. Na temelju opsežne analize izrađen je plan uštede zahvaljujući kojemu će sigurno moći prebroditi ovu jesen i zimu, a glavni grad Austrije namjerava uložiti dodatne napore kako bi se ostvario cilj postizanja klimatske neutralnosti do 2040. i omogućio se prelazak s fosilnih goriva na alternativna rješenja.

Plan tako uključuje nastavak radova na zamjeni energetski neučinkovite javne rasvjete LED tehnologijom koji se u Beču provode već godinama. Od oko 153.000 rasvjetnih tijela već je gotovo polovica zamijenjena modernim LED svjetiljkama.

U prvoj fazi modernizacije bečke javne rasvjete, koja je dovršena krajem 2020., postavljeno je 50.000 novih LED visećih svjetiljki, a sada su u tijeku radovi na modernizaciji oko 80.000 rasvjetnih tijela na stupovima. Osim toga, rasvjeta je programirana tako da se u slabije prometnim područjima nakon 22 sata smanji na 75 %, a nakon ponoći na 50 %.

Grad Beč značajne uštede postiže i takozvanim ugovaranjem energetske usluge, oblikom ulaganja koji omogućuje financiranje energetske obnove zgrada iz smanjenih troškova za energiju i namijenjen je ubrzanju ulaganja u učinkovite mjere uštede energije. Pritom stručnjak analizira stanje određenog objekta i razrađuje mjere za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje troškova. Kako bi se otplatio trošak projekta, koriste se prihodi ostvareni od ušteda.

Zahvaljujući takvim ugovorima s bečkim magistratskim odjelom za izgradnju i upravljanje zgradama (MA 34) dosad je obnovljeno više od 40 građevina, među kojima su škole, vrtići i administrativne zgrade. Time je ukupno ušteđeno približno 193.000 MWh energije, a troškovi su smanjeni za 14,7 milijuna eura. Od 2000. godine taj je model korišten i za energetsku obnovu brojnih gradskih bazena.

Osim toga, nove se obrazovne ustanove griju i hlade koristeći isključivo obnovljive izvore energije, a na njih se postavljaju i solarne elektrane.

Privatnim osobama koje žele uštedjeti na raspolaganju stoji pregledan vodič Grada s korisnim poveznicama, a navedeni su i savjetodavni centri koji nude više informacija o energetskoj učinkovitosti i mogućnostima uštede energije.

Austrijska metropola klimatsku neutralnost prije svega namjerava postići znatnim investicijama u obnovljive izvore energije, stoga do 2026. namjerava uložiti oko 6,2 milijarde eura u izgradnju odgovarajuće infrastrukture.

Čak 1,2 milijarde eura bit će uloženo u ekološki prihvatljivu opskrbu energijom. Od 2000. do danas 50.000 kućanstava u Beču prestalo je koristiti plin za grijanje ili toplu vodu te je prešlo na energetski učinkovite sustave.

Za postizanje postupne neovisnosti o fosilnim gorivima ulaže se u geotermalne izvore energije, toplinske crpke i solarnu energiju. Još je 2019. u pogon puštena jedna od najsnažnijih toplinskih pumpi u srednjoj Europi koja koristeći višak topline grije oko 25.000 kućanstava. Pored bečkog pročistača vode trenutačno se gradi nova toplinska crpka. Očekuje se da će nakon završetka radova 2027. toplinskom energijom moći opskrbljivati više od 100.000 kućanstava.

Beč vidi veliki potencijal u korištenju solarne energije, stoga do 2030. namjerava povećati ukupnu snagu fotonaponskih sustava sa sadašnjih 50 MWp na 800 MWp.

Da bi se ostvario taj cilj, potrebno je na godišnjoj razini postaviti solarne elektrane ukupne površine koja odgovara onoj 100 nogometnih igrališta. Elektrane će se postavljati na svim javnim i gradskim zgradama te na onim površinama koje zadovoljavaju tehničke preduvjete.