Držićeva i Svačićev trg od večeras u prometu, time su završeni veći ljetni radovi u središtu grada

Držićeva i Svačićev trg od večeras u prometu, time su završeni veći ljetni radovi u središtu grada
Foto: Zagreb.hr

Nakon završenih radova na rekonstrukciji kolnika, gradonačelnik Milan Bandić pustio je večeras u promet Aveniju Marina Držića i Svačićev trg.

Avenija Marina Držića je obnovljena na dijelu od Ulice Milke Trnine do Ulice grada Vukovara u smjeru sjevera. Sanacija kolnika trajala je manje od jednoga tjedna, a obuhvatila zamjenu asfalta ukupne površine 13 tisuća četvornih metara te cjelokupnu obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije. Uspostavljen je i uobičajeni režim linije javnog prijevoza.

Također, završeni su i radovi na zapadnom dijelu Svačićevog trga te Ulici Eugena Kumičića, dionici od Ulice Jurja Žerjavića do Mihanovićeve ukupne dužine 200 metara. Radovi su na toj lokaciji obuhvatili površinu od 1.800 četvornih metara.

Prema riječima tehničkog direktora Zagrebačkih cesta Josipa Turkovića radovi su obuhvatili skidanje postojećeg asfaltnog kolnika, sanaciju pukotina, podizanje komunalnih instalacija na novu visinu, zamjenu dotrajalih poklopaca, stavljanje novog asfalta te obnovu horizontalne i vertikalne signalizacije. Vrijednost izvedenih radova je 500.000,00 kuna.

Time su završeni veći ljetni zahvati u centru grada i na prometno opterećenijim koridorima koji dovode do gradskog središta, a nastavljaju se na drugim lokacijama.