DANAS OBJAVLJENI PODACI: Evo kakvi su rezultati analize vode za kupanje na Jarunu i Bundeku

Jezero Jarun
Foto: sportskiobjekti.hr

Najnovijim monitoringom koji provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” na jezerima Jarun i Bundek, utvrđeno je da je kakvoća vode na osam mjernih točaka izvrsna te na jednoj dobra.

Prema važečoj Uredbom o kakvoći vode za kupanje, vodu za kupanje na gradskim kupalištima Jarun i Bundek uzorkuje, ispituje, donosi rezultate ispitivanja i daje stručno mišljenje ovlaštena institucija – Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Bundek i Jarun - kavliteta vode za kupanje

Na osnovu toga donosi se ocjena kakvoće vode nakon svakog ispitivanja (trenutna ocjena) i ocjena kakvoće vode na kraju sezone kupanja (godišnja ocjena).

Trenutna ocjena kakvoće vode za kupanje objavljuje se tijekom sezone kupanja na informativnim ormarićima gradskih kupališta, na web stranici Ustanove Upravljanje sportskim objektima, na web stranici Nastavnog zavoda i na društvenim mrežama Ustanove Upravljanje sportskim objektima.

Komentari