Čelnivi Srca tvrde: Puno studenata je informatički nepismeno!

srce-konferencija-zoran-bekic-ivan-maric

Plan rada Srca za 2016. godinu – godinu u kojoj će 29. travnja Sveučilišni računski centar (Srce) obilježiti 45 godina svojega rada i djelovanja, predstavili su u srijedu ravnatelj Srca dr. Zoran Bekić i zamjenik ravnatelja Ivan Marić na konferenciji za novinare.

Bekić je istaknuo da za Srce vrijedi pravilo da svaki dobro ostvaren rezultat uvijek otvara nove vidike prema novim potrebama korisnika i društva. U slučaju Srca ovo proizlazi i iz činjenice da su potrebe i očekivanja od novih tehnologija kod nadolazećih generacija, pa onda i onih koji s njima danas surađuju i njih podučavaju, u stalnom i brzom porastu.

Plan je Srca i tijekom 2016. godine nastaviti ostvarivati svoju dvojaku misiju – s jedne strane osigurati akademskoj zajednici, pristup najnovijim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama (ICT), a istovremeno osigurati da mnogobrojne postojeće usluge i sustavi, njih više od 60, nastave pouzdano funkcionirati, ali i razvijati se u skladu s potrebama korisnika.

Izazov je svakako i to što ovaj plan nastaje u razdoblju kada okviri financiranja Srca iz Državnog proračuna za ovu godinu još nisu definirani (donesen je samo privremeni proračun), a prošla godina nije dala naznake da izlazimo iz razdoblja koje je obilježeno ograničenjima, pa i vidljivim padom raspoloživih sredstva i resursa za kvalitetu i razvojne projekte u obrazovanju i znanosti.

Ipak, u ovom planu zacrtali su nekoliko iskoraka koji ne samo da su u neposrednoj funkciji strateških ciljeva Srca, nego predstavljaju i dugoročni interes i temelj funkcioniranja i razvoja moderne e-infrastrukture, a time i sustava znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj, te su neposredno vezani uz zadaće koje proizlaze iz Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Izdvojili su samo najvažnije: U segmentu mrežnog i računalnog sloja e-infrastrukture: završetak projektne dokumentacije strateškog projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) te prijava na natječaj za sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Time se ostvaruju pretpostavke za dugoročno zadovoljavanje potreba cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja za pouzdanim računalnim i spremišnim resursima. U segmentu podatkovnih centara i osiguravanja kontinuiteta poslovanja: osiguravanje pune funkcionalnosti sekundarne lokacije Srca u novom prostoru unutar kampusa Borongaj, tako da svi najvažniji informacijski i podatkovni sustavi u nadležnosti Srca u potpunosti koriste mogućnosti sekundarne lokacije za osiguravanje kontinuiteta poslovanja i održivog funkcioniranja sustava, posebno za nužnu sigurnost i održivost podataka koji se svakodnevno nadograđuju i trajno čuvaju u tim sustavima.

U segmentu podatkovnog sloja e-infrastrukture, brige za podatke u akademskoj zajednici i otvorenog pristupa, posebno ako su projekti financirani iz državnih izvora. Nadalje, proširenje funkcionalnosti i podatkovne raznolikosti (broja vrsta digitalnih objekata) sustava Dabar – digitalnih akademskih arhiva i repozitorija. Dabar je osmišljen kao središnja nacionalna otvorena infrastruktura za prikupljanje, trajno čuvanje i otvoreni pristup digitalnoj imovini koja nastaje i koja se akumulira u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, uz osiguravanje njegove pune interoperabilnosti s drugim otvorenim istraživačkim infrastrukturama u Hrvatskoj i Europi.

U segmentu informacijskog sloja e-infrastrukture: puštanje u produkcijski rad Informacijskog sustava Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, početak rada na nacionalnim evidencijama u sustavu visokog obrazovanja i nacionalnom informacijskom sustavu znanosti (CroRIS). U segmentu obrazovnih usluga: nastavak izrade i održavanja tradicionalnih i posebno online obrazovnih programa koji nisu dostupni na tržištu ili predstavljaju poseban interes za akademsku i istraživački zajednicu, s naglaskom na daljnji razvoj novih modula u okviru programa obrazovanja IT stručnjaka, kao i novih programa za sveučilišne nastavnike.

Iz Srca upozoravaju da jako puno studenata, dok su kadrovi FER-a već rezervirani na drugoj ili trećoj godini studija za potrebe IT industrije, nedostaje osnovne informatičke pismenosti.

U svojim aktivnostima Srce će nastaviti provoditi svoju institucijsku politiku otvorenog pristupa, stavljajući na raspolaganje u otvorenom pristupu sve svoje rezultate. Prepoznajući važnost otvorenog pristupa za razvoj društva, ali i za kvalitetu obrazovnog i istraživačkog sustava, Srce će nastaviti graditi otvorene istraživačke i obrazovne infrastrukture (kao što su npr. sustavi Dabar, Hrčak i Ara, ali i Katalog e-kolegija u Hrvatskoj ili budući CroRIS) i promovirajući otvoreni pristup istraživačkim podacima, otvoreno obrazovanje i otvorene obrazovne sadržaje. Otvoreni pristup je zasigurno i jedan od mostova koji povezuje hrvatski istraživački i obrazovni prostor s europskim i svjetskim, a Srce će se, sudjelujući u europskim projektima i/ili prateći ishode tih projekata, nastaviti brinuti da komponente hrvatske e-infrastrukture koje su u nadležnosti Srca budu dobro povezane s europskim i svjetskim istraživačkim i obrazovnim prostorom

Jedno od temeljnih načela djelovanja Srca je suradnja i okupljanje svih dionika – od vlasnika i financijera, prije svega Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu, preko mnogobrojnih drugih institucija i ustanova u Republici Hrvatskoj, do fakulteta, instituta, znanstvenika i istraživača, profesora i studenata hrvatskih sveučilišta.

Odgovarajući na upite, dr. Bekić je kazao da u prosjeku moraju tri puta ponavljati natječaj za nove IT stručnjake, koji na domaće tržište rada, dolaze tako da preskaču akademsku stepenicu u svom stručnom razvoju. (M.Petković)

Komentari