Bolja suradnja Zagreba i Europskog suda za ljudska prava

U zagrebačkoj Gradskoj upravu u ponedjeljak je održan prvi radni sastanak gradonačelnika Milana Bandića s predstavnicama Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava, koje je predvodila zastupnica Štefica Stažnik.

grad-sastanak

Uz napomenu da je suradnja nužna, gradonačelnik je naglasio da je imenovao stručni tim Grada sastavljen od predstavnika gradskih upravnih tijela, koji će biti na dispoziciji Uredu kako bi se suradnja i buduća koordinacija realizirala na najbolji mogući način.

U razgovoru u Gradskoj upravi bilo je riječi o najčešćim sporovima pred Europskim sudom za ljudska prava, koja se u najvećoj mjeri odnose na vlasničke odnose, katastar, uglavnom, na nekretnine. Za očekivati je i sve više tužbi u domeni zdravstva i liječničke skrbi.

Kako se čulo, državna tijela dužna su surađivati sa zastupnikom i njegovim Uredom i omogućiti mu nesmetan rad, u kom smislu je Zagreb, stavivši na raspolaganje stručni tim, znanje i iskustvo, u potpunosti spreman za koordinaciju i suradnju.

Uz gradonačelnika sastanku su prisustvovali: pomoćnica pročelnika Ureda gradonačelnika Andrea Šulentić, stručna savjetnica u Stručnoj službi gradonačelnika Mirjana Lichtner Kristić, zamjenik pročelnika u GU za prostorno uređenje Božidar Merlin, viši savjetnik u GU za prostorno uređenje i graditeljstvo Saša Rakić, načelnik odjela u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada Besim Husedžinović, te pročelnica Ureda za katastar Nevenka Krznarić i stručni suradnik Mario Gereci.

Uz zastupnicu Stažnik, u ime Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava prisustvovale su pomoćnica zastupnice za pripremu predmeta Nikolina Katić i pomoćnica zastupnice za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava Matea Bašić. (Foto: zagreb.hr)