Banke izgubile povijesni spor: “Švicarci” su bili prevara!

Radovan-DobronicZa više od 100.000 hrvatskih korisnika kredita vezanih za švicarski franak danas je povijesni dan. Prema nepravomoćnoj presudi Trgovačkog suda u Zagrebu, u sporu protiv osam hrvatskih banaka, pobijedili su građani.

Sudac trgovačkog suda Radovan Dobronić pročitao je presudu u korist udruge Potrošač koja je osam hrvatskih banaka tužila zbog kredita u švicarskim francima, točnije valutne klauzule i jednostrane primjene kamatne stope. U obrazloženju, međuostalim, stoji kako su banke krive – jer nisu utvrdile parametre izračuna kamatnih stopa, to jest kako to učinile – na štetu potrošača.

Kako je Dobronić objasnio, banke su povrijedile kolektivna prava i interese potrošača, u ugovorima su primijenile nepoštene i ništetne odredbe, nisu u cijelosti informirale i potrošače, radile su suprotno Zakonu o potrošačima i Zakonu o obveznim odnosima, te nisu pojedinačno pregovarale.

Tužitelju sad moraju platiti 441.875 kuna, te moraju preračunati glavnicu kredita u kune na dan sklapanja kredita uz fiksnu kamatnu stopu. Sud je bankama zabranio da tako više postupaju.

S obzirom da je sud odlučio u korist građana, oni imaju pravo pojedinačnim presudama tražiti povrat preplaćenog novca.

Sudac Dobronić pozvao je osam hrvatskih banaka da se pokušaju nagoditi jer bi današnja presuda, postane li pravomoćna, bila temelj za nove tužbe koje bi banke mogle baciti na koljena.

“Ima razloga da budete razumni i pokušate postići kompromis s tužiteljem”, rekao je Dobronić dodavši da tolika količina tužbi može iscrpiti svaku banku. Banke su ranije odbile poziv Potrošača za mirenje, a sudac je rekao da ne razumiju težinu Zakona o zaštiti potrošača.